Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Transmission and Distribution of Electricity

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1M15PRE Z,ZK 5 2+2s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

The subject gives a complex overview about the electricity transmission and distribution task. It deals with particular elements technical parameters and gives information about the total behaviour in steady and transient states. Students are informed about supporting devices enabling safe and reliable operation.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1M15PRE

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Transmission and distribution system design, development strategy.

2. Distribution system topology and design.

3. Steady and transient states in ES.

4. Significant failure states.

5. Powerline mechanics.

6. Electrical stations.

7. Powerline protections and automatics.

8. Distance and comparative protections.

9. Supplying systems for industry and traction.

10. Synchronous machine in ES.

11. Electrical system operation stability.

12. Operations of island distribution areas with local sources.

13. Nonlinear consumers connection to the system.

14. Negative reverse impacts prediction and mitigation.

Osnova cvičení:

1. Distribution system design.

2. Overhead powerline design.

3. Overhead powerline mechanics calculations.

4. Transformer station design.

5. Failure states solution in the system with ineffectively grounded neutral point.

6. Simple protections setting calculations.

7. Distance protection setting calculations.

8. Distance protection setting calculations.

9. Design of supplying section for traction.

10. Island operation calculation in a distribution area.

11. Unbalanced states solution.

12. Synchronous machine steady states calculation.

13. Synchronous machine failure states calculation.

14. Reverse negative impacts measurement in the distribution system.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/VyukaEn
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12801404.html