Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Macro and Microeconomics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1B16MME Z,ZK 5 2+2s anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Basic economic terms, market, law of demand, law of supply, market equilibrium, price regulation, price and income elasticities, consumer's behavior, producer's behavior, cost, revenue, profit, market failure, monopoly, government macroeconomic policy, gross domestic product, multipliers, money, inflation, banking system, monetary policy, labor market, business cycle, fiscal policy, foreign trade policy, comparative advantage, CR and EU, Euro.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/macro-and-microeconomics

Osnova přednášek:

1. Economics. Basic terms.

2. Market. Demand and supply.

3. Demand and supply. Elasticities.

4. Consumer's behavior.

5. Producer's behavior. Cost and revenue.

6. Producer's behavior. Profit maximization.

7. Market failure. Monopoly, oligopoly, monopolistic competititon.

8. Principles of macroeconomics. Government economic policy. Theoretical concepts.

9. Gross domestic product - definition and computation.

10. Expenditures on gross domestic product.

11. Money. Inflation. Banking system. Monetary policy.

12. Labor market. Unemployment. Business cycle.

13. Fiscal policy. Government budget. Public debt.

14. Foreign trade policy. CR and European Union. Euro.

Osnova cvičení:

1.Basic economic terms, graphs.

2.Demand, supply, market.

3.Elasticity.

4.Consumer's behavior.

5.Producer's behavior - production function.

6.Producer's behavior - cost.

7.Producer's behavior - revenue, profit in perfect competition, monopolistic profit.

8.International trade - absolute and comparative advantage.

9.Gross domestic product - definition.

10.Expenditures on gross domestic product.

11.Inflation, monetary policy of central bank, labour market.

12.Diamond.

13.Fiscal policy.

14.Reserve seminar.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Fialova H., J. Jandera: Economics (handouts)

2. Frank R.H., B.S. Bernanke: Principles of Economics, McGraw-Hill, 3.Ed. 2005

3.Fialová, H., Fiala, J.: The Concise Dictionary of Economic Terms, A plus, Praha 2008

Poznámka:
Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/macro-and-microeconomics
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12797804.html