Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Mathematic Applications

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1B15MAA Z,ZK 6 3+2c česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

The aim of the course is to obtain knowledge about mathematic programs used in power engineering. Student becomes acquainted with technical methods for gathering and data analysis, SW and HW hierarchy of resources and applications examples. Student will acquire basic knowledge about MATLAB, MATHEMATICA and mathematical model assessment. Student becomes also acquainted with the fields of complex variable function and numerical methods for solving algebraic and differential equations.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1B15MAA

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Introduction to the complex variable function.

2. Integral transform, Laplace transform for linear systems description.

3. Possibilities of application computing methods in Power Engineering.

4. Creating mathematical models of technical systems.

5. Application of computing methods in Power Engineering.

6. Potential of MATLAB and Mathematica, selection criteria.

7. Mathematica for simple calculus.

8. Mathematica as programming language.

9. Data processing in Mathematica.

10. Power engineering models implementation in Mathematice.

11. Creating simple programs in MATLAB.

12. Using libraries at MATLAB.

13. Simulink and its usage.

14. Energetic system models in Simulink.

Osnova cvičení:

1. Mathematica: basic syntax.

2. Mathematica: solving equations and equation systems, electric circuits solution examples.

3. Mathematica: Plot, ListPlot, Plot3D.

4. Mathematica: List, Rule, ReplaceAll.

5. Mathematica: DSolve a NDSolve, transient phenomena.

6. Mathematica: Fit a NonlinearFit, regression examples of physics dependencies.

7. Mathematica: Nest, NestList, NestWhileList, numeric methods for differential equations.

8. Mathematica: Module, NMinimize, optimalization examples in power engineering systems.

9. MATLAB: basics, syntax, matrix operations.

10. MATLAB: functions, graphic output.

11. MATLAB: ODE.

12. MATLAB Simulink: examples of power engineering systems simulations.

13. MATLAB Simulink: Toolboxes pro power engineering.

14. MATLAB Simulink: Toolboxes pro power engineering.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/VyukaEn
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12797304.html