Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Power Engineering 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1B15EN1 Z,ZK 5 2+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

The subject provides basic knowledge about the CR power system structure and operational characteristics and electrical power systems. Then it informs about the electric strength of insulators, machines and other power system devices. It presents knowledge about damaging phenomena of insulation systems and procedures for their elimination. It enables to meet insulation systems testing and diagnostics problems.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1B15EN1

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Electrical power system.

2. Electrical power sources.

3. Nuclear and hydro power plants.

4. Transmission systems of electrical energy.

5. Electrical power distribution systems.

6. Testing and high voltage laboratories equipment.

7. High voltage measuring techniques.

8. Electrical strength of insulation systems.

9. Electrical discharges in power systems.

10. Switching and protective devices.

11. Failures states in electrical power systems.

12. Testing and diagnoses.

13. Electrical power engineering and the environment.

14. Renewable power sources.

Osnova cvičení:

1. Safety rules for work in laboratories and in service.

2. Practising of power plant fundamentals.

3. Power engineering calculations.

4. Power plants calculations.

5. Introduction to the ATP-EMTP program.

6. Application of the ATP-EMTP program for problems solving.

7. Dimensioning of power lines.

8. High voltage measurement.

9. Electrical strength of insulators.

10. U50 identification by the standard method.

11. Using "up and down? method for determining U50.

12. Creeping discharges on the insulators boundary.

13. Electrical strength of the configuration peak-board.

14. Laboratory records check and assessment.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Girsby L.L.: Electric Power Generation, Transmission, and Distribution, Third Edition, CRC Press, FL 2012

Haynes G.: Electric Power Transmission. American Press, New York 2017.

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/VyukaEn
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12796904.html