Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Philosophy II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0M16FI2 Z,ZK 4 2+2s anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

The course is oriented on the transdisciplinar aspects of philosophy, informatics, physics, mathematics and biology.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE0M16FI2

Požadavky:

Completion of Philosophy I or equivalent course on ancient philosophy

Osnova přednášek:

1.Introduction - explanation of basic concepts and problems. Role of language on the way of thinking.

2.Common roots of science and philosophy (myths, fairytales, religion, philosophical and scientific thinking).

3.Relation between technology and art.

4.Philosophical aspects of informatics.

5.Philosophical aspects of mathematics and cybernetics. Can machines think and feel?

6.Philosophical aspect of biology and live science.

7.Philosophical questions concerning quantum physics.

8.Ever living question of the theory of relativity. Time and space in physics and philosophy.

9.Cosmology, ,theories of everything".

10.Holism and eastern thinking.

11.Questions concerning psychology of C. G. Jung (synchronicity), and some topic psychotherapeutic methods.

12.Problems with ,alternative cognition" (healing, parapsychology .)

13.Other questions concerning ,alternative cognition", discussions of criteria of scientific knowledge.

14.Postmodernism - crisis of rationality and objectivity?

Osnova cvičení:

1.Role of language on the way of thinking.

2.Myths, fairytales, religion, philosophical and scientific thinking.

3.Discussion on the relation between technology and art. What is metaphysics?

4.Information, entropy and physics.

5.Can machines think and feel?

6.Transdisciplinar aspects of biology and live science.

7.Non-locality, teleportation, the problem of identity.

8.Time and space in physics and philosophy.

9.Problem of reductionism in science and in general thinking.

10.Comparison between „Eastern“ and „Western“ thinking.

11.Some topic psychotherapeutic methods.

12.Healing, parapsychology and critical reasoning

13.,Alternative cognition", discussions of criteria of scientific knowledge.

14.Present-day philosophers and new ways of philosophy.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Barrow, J.D. Theory of Everything, Cambridge, 1993

2.Capra, F. The Tao of Physics, New York: Bantam Books.1984

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id+7&Itemid=236
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12791104.html