Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Electric Drive Diagnostics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0M14DGP Z,ZK 5 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Power electronics control computer structure, digital signal processor and ALU added features for fast real time calculations. Interrupt system and DMA system, analog signal measurement, fast impulse signal measurement,

fast impulse generation support, inter-computer communication, system and power management, programming languages for power systems software development, programming techniques, software development tools (simulators, emulators, monitors), input signal conditioning circuitry, conversion from analog signals to digital processing, time sampling, amplitude quatization, power electronics control block design and implementation,

difference equations and control algorithms, fixed and floating point calculations, debugging methods, program parametrization, guides and rules for implementation and application of power system control computers. Real time operating system, scheduler, dispatcher and another features and guides for application

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Meaning test, quality needs products

2.Work organisation test - rooms, meaning and sort's examinations

3.Handbook quality, state acre - editing

4.Regulations and specification in testing - certification products in European Union

5.Hardware test - rooms

6.Type examination electrical machine, metering in steady state

7.Type examination electrical machine, metering in transient state

8.Metering electrotechnic arrangement - telecommunication, supervisory system

9.Metering ethereal compatibility electric drive

10.Diagnostics state electrotechnic arrangement

11.Measuring system computer - directed

12.Interface RS- 232, GPIB, CAN, USB

13.Operating apparatus computer and data transmission by the help of LabWindows/ LabView

14.Mathematical data processing

Osnova cvičení:

1.Visit test - room electrical machine on CVUT

2.Plumbed sample induction motor - gauging system

3.Insulation resistance test, applied voltage, metering resistance will force machinery

4.Basic examination type record - idly, for a span, range, loading

5.Metering transient state - start, compare with torque adaptor characteristics

6.Metering transient state - attach transformer on net, cut off on synchronous generator

7.Production type record - archiving measured data

8.Metering vibration - critical speed, mistakes bearings

9.Metering time behaviour on oscilloscopes

10.Telecommunication metering - spectrum analyser

11.Basic communications protocol for data transmission among PC and meter- SCPI

12.Programming environment for metering and evaluation examinations - LabView, LabWindows CVI

13.Data transmission from altimeter, thermometer, oscilloscope to the PC - essay

14.Essay - verification - inclusion

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Stephen J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, New Zork, McGraw-Hill 1985

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12790004.html