Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programming 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0B36PR1 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět AE0B36PR1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A0B36PR1 (vztah je symetrický)
Předmět AE0B36PR1 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět A0B36PR1
Garant předmětu:
Božena Mannová
Přednášející:
Božena Mannová
Cvičící:
Božena Mannová
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

The aim of the course is to teach the students: basic interactions with user interface and to program development system, introduction to JAVA, basic control flow structures and data structures, functions, arrays, object-oriented programming concepts, streams and files. The students are able to construct and debug a simple program in Java.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE0B36PR1

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Basic terms of information technology and computer technology, operating systems, software, compiler, interpreter, programming languages, syntax, semantics

2. Java conception, basic properties, course and trends, introduction in the language, program processing, byte code

3. Program structure in Java, program construction, program debugging, applications development systems, a simple program

4. Basic properties of imperative programming, algorithm development, variables, operators, simple data objects, assignment

5. Expressions, I/O- reading and writing, control flow structures, conditions, loops, iteration

6. Functions, procedures, parameters, parameter passing, static variables, local variables, block, memory management for functions and variables, heap, stack

7. Array, reference variable, array as a parameter, function of array type

8. Decomposition of problem into sub-problems, principle of recursion and iteration

9. Implementation of tables and sets by means of array, multidimensional array, collections, containers in Java

10. Principles of object-oriented programming, classes, class as a programming unit, class as an origin of data type, static and instance variable

11. Structure of the object, dynamic character of objects, constructors, constructor properties, instance of a class, overloading, authorized access

12. Classes, inheritance, hierarchy of classes, composition, abstract classes, polymorphism,

13. Files and streams, file as a sequence of bytes, introduction to exceptions, writing/reading of primitive types, primitive types and objects (strings), objects, serialization

14. Reserve

Osnova cvičení:

1.Introduction to computing system of the university

2.Introduction to program development system

3.Structure of the program in Java

4.Debugging of trivial tasks in program development system, running out of it

5.Program sequences, input, output, control flow structures

6.Cycles

7.Arrays, assignment of a semester task

8.Non-simple problem solving, decomposition problem to sub-problems

9.Functions and procedures

10.Classes and objects I

11.Classes and objects II

12.Files and streams

13.Test

14.Credit

Cíle studia:

Semestral project focused on a complex task - type of a simple database with a possibility of text input/output, items modification and deleting; a table shape. Three phases of supervision: assignment of semester task and consultation, consultation on degree of completion, closing demonstration and defense

Studijní materiály:

[1] Zakhour, S: The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition, Amazon, 2006

[2] Hawlitzek, F: Java 2, Addison-Wesley, 2000

[3] Eckel, B: Thinking in Java 2, Prentice Hall, 2000

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0B36PR1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:H1-131
Mannová B.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
AlgDejvice
místnost T2:H1-131
Mannová B.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
AlgDejvice
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12783404.html