Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nanotechnology

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0B13NNT Z,ZK 4 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

The course is under way of essential convergence of the nano-bio-info fields in nanoscale. The lectures are focused on the characterization of nanostructures, growth of fractals and nanostructures and self-assembly of nanostructures, top-down and bottom-up processes, nanomaterials like nanotubes and graphene, application in nano-electro-mechanical systems, new materials, medicine, new sources of energy, and bio-inspired nano-structures like atificial tissues. Effects of the nanoscale onto sintering processes and plasma treatmets of materials are discussed.

Požadavky:

The course is based on the secondary knowledge of mathematics and natural sciences - physics, chemistry and biology.

Osnova přednášek:

1 Introduction

2 Diagnostics of nanostructures

3 Fractals, diffusion limited aggregation

4 Physics of colloids

5 Application of colloids physics in NNT

6 Carbon nanomaterials

7 Nanomaterials

8 Inorganic nanomaterials

9 Plasma physics

10 Sparking plasma sintering

11 Vertical morphology of nanostructures

12 Horizontal nanostructures

13 Nanoelectronics

14 DNA, Biomimetics, Drag targeted transport

Osnova cvičení:

1 Introduction

2 Optical and atomic force microscopy (AFM)

3 Top-down and Bottom-up processes

4 Vacuum processes

5 Characterization of deposited layers

6 Self-assembly of nano-structures

7 Thin layers technology

8, 9, 10 Excursion to Institutes of CAS

11, 12, 13 Epitaxial growth, Lithography, Excursion to Dep. of microelectronics/Institute of physics of CSA

14 Test, Credits

Cíle studia:

The aim of the course nanotechnology is comprehension of current nanotechnologies for the inspiration of a new kind of solution of technological problems and for the better communication with professionals in other fields.

Studijní materiály:

[1] M.Daoud, C.E. Williams (ed.): Soft Matter Physics. Springer 1999, ISBN 3-540-64852-6

[2] J. Zhang et al: Self-Assembled Nanostructures. Kluver Academic/Plenum Publisher 2003, ISBN 0-306-47299-6

[3] B. Bhushan (ed.): Handbook of Nanotechnology. Springer 1st ed. 2004, ISBN: 3-540-01218-4, e-ISBN: 978-3-540-29838-0. Springer 2nd ed. 2007 ISBN-10: 3-540-29855-X, e-ISBN: 3-540-29857-6

[4] K. Goser et al: Nanoelectronics and Nanosystems. Springer 2004, ISBN 3-540-40443-0

5) Z. Weis, G. Simha-Martynková, O. Šustai: Nanostruktura uhlíkatých materiálů. VŠB- Technická univerzita Ostrava 2005, ISBN 80-7329-083-9

6) A. A. Tseng: Nanofabrication - Fundamentals and Applications. World Scientific 2008, ISBN 13 978-981-270-542-6, ISBN 10 981-270-542-2

7) J. Shrbená, K. Šperlink: Nanotechnologies in the Czech Republic. ČSNMT Prague 2012, ISBN 978-80-7216-312-0

8) Walter J. Moore: Physical Chemistry. Prentice Hall, Engelwood Clifts, New Jersey, USA

9) Walter J. Moore: Fyzikáílní chemie. Praha, SNTL 1981

Poznámka:

Texty předmětu AE0B13NNT Nanotechnology sdílí předmět A0B13NNT Nanotechnologie

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0B13NNT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12780904.html