Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tělesná výchova III

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M03TVIII Z 1 2s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Cílem výuky tělesné výchovy je zdokonalit a rozšířit pohybové dovednosti získané na školách nižších stupňů , získat vědomosti z oblasti kinantropologie, hygieny, rehabilitace.Významný je také přínos k formování zdravého životního stylu studentů a kompenzace sedavého způsobu zaměstnání jako součásti boje proti civilizačním chorobám.

Ústav tělesné výchovy a sportu nabízí v rámci výukových programů tato sportovní odvětví: aerobik, aikido, basketbal, beach volejbal, badminton, bowling, bruslení, budo, florbal, fotbal, frisbee, futsal, golf, in line bruslení, kanoistiku, karate, kondiční posilování, lední hokej, lezení na stěně, lukostřelbu, lyžování, ninjitsu, plavání, softbal, spinnig, squash, stolní tenis, tenis, turistiku, volejbal a zdravotní TV. Student si vybírá jedno z uvedených odvětví dle svého zájmu a kapacitních možností zvoleného sportu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+6

Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12620904.html