Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Projekt individuální

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2B17IN2 KZ 3 4s česky
Předmět je náhradou za:
Semestrální projekt (XD17BPJ)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu. Projekty se týkají oblasti mikrovlnné techniky, antén, šíření vln, optických komunikací, EMC, lékařských aplikací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B17IN2

Požadavky:

Podle zvoleného tématu.http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+4

Další informace:
http://www.elmag.org/cs/seznam_projektu
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12606304.html