Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Senzory pro pohony

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B14SPP Z,ZK 4 2+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Převodníky elektrických a neelektrických veličin pro pohony. Základní typy snímačů - fyzikální principy. Teoretické základy a praktické postupy volby vhodného čidla, elektronický obvod na výstupu snímače, metody vyhodnocování výstupních signálů ze snímačů, číslicové zpracování signálu a potlačení šumu. Popis signálu v časové a frekvenční oblasti. Praktické ověření získaných poznatků v laboratoři

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

Osnova přednášek:

1.Systematika jednotlivých typů senzorů

2.Měřící řetězec, přehled generací senzorů, funkční části senzoru, terminologie, inteligentní senzor

3.Parametry senzorů, rozsah, citlivost, přesnost, statické a dynamické vlastnosti, interakce s měřeným objektem

4.Senzory teploty, odporová kovová, odporová polovodičová, PN přechod, termočlánky, I2C

5.Senzory proudu a napětí, transformátory, snímače využívající hallova jevu, snímače s galvanickým oddělením

6.Rotační senzory rychlosti. Elektrodynamické snímače stejnosměrné a střídavé

7.Rotační a lineární senzory polohy. Optoelektrické snímače absolutní a inkrementální. Magnetické snímače

8.Rotační a lineární indukční senzory polohy, selsyn, resolver, induktosyn, lineární diferenciální transformátor

9.Rotační a lineární senzory polohy. Kapacitní snímače

10.Rotační a lineární senzory zrychlení, polovodičové čidla

11.Senzory tlaku, odporové kovové, odporové polovodičové, senzory průtoku vzduchu a kapaliny

12.Požadavky a provedení bezkontaktního přenosu dat ze senzorů

13.Perspektivní senzory pohonů v osobní a nákladní dopravě

14.Způsoby potlačování vlivu rušení na měronosný signál

Osnova cvičení:

1.Seznámení s provozem laboratoří. Pracoviště pro jednotlivé typy úloh. Bezpečnostní předpisy

2.Práce s technickou dokumentací, katalogové údaje

3.Měření průběhu teploty -.teoretický rozbor, specifikace požadavků

4.Měření teploty a vyhodnocování prostřednictvím uP

5.Měření proudů a napětí

6.Měření proudu nebo napětí, vyhodnocování prostřednictvím uP, filtrace

7.Měření na optoelektrickém snímači, vyhodnocování polohy a rychlosti v uP

8.Měření na optoelektrickém snímači, vyhodnocování polohy a rychlosti v uP

9.Měření na lineárním diferenciálním transformátoru, vyhodnocování polohy

10.Měření na lineárním diferenciálním transformátoru, vyhodnocování polohy v uP

11.Měření na lineárním diferenciálním transformátoru, vyhodnocování polohy v uP

12.Měření na indukčním snímači, vyhodnocování polohy a rychlosti

13.Měření na indukčním snímači, vyhodnocování polohy a rychlosti

14.Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Pavelka, J., Čeřovský, Z., Javůrek, J. Elektrické pohony, Praha: ČVUT. 1999

[2]Hrabovcová, V., Janoušek, L., Rafajdus, P., Ličko, M. Moderné elektrické stroje, Žilina: TU. 2001

[3]Souček, P. Servomechanismy ve výrobních strojích, Praha: ČVUT. 2004

[4]Ribka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M, Novák, J., Senzory a převodníky, Praha: ČVUT. 2005

[5]Zehnula, K., Snímače neelektrických veličin, Praha: ČVUT FEL. 1999

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12602604.html