Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Simulace a optimalizace v pohonech

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M14SOP Z,ZK 5 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Modely dynamických systémů. Metody a proces simulace. Program Pspice. Programy Matlab, Simulink. Stavový popis systémů a jeho řešení. Regulační obvody, regulátory a návrh jejich parametrů. Obvodové modely polovodičových měničů. Dynamické modely měničů ve středních hodnotách. Modely měničů a strojů pro vysoké kmitočty. Metoda konečných prvků a její použití při optimalizaci tvaru magnetického pole v elektrickém stroji. Postup návrhu a SW prostředky pro návrh hlavních typů elektrických strojů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M14SOP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M14SOP

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: Prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, řádně vyřešené a zpracované individuální úlohy

Osnova přednášek:

1.Modely dynamických systémů. Metody simulace Přehled programových prostředků. Program Pspice.

2.Programovací prostředí MATLAB. Simulační systém Simulink.

3.Stavový popis systémů a jeho řešení. Přenosové funkce. Impulzní, přechodové a kmitočtové charakteristiky a jejich souvislosti. Regulační obvody, regulátory a návrh jejich parametrů.

4.Návrh regulačních smyček stejnosměrného cize buzeného motoru a parametrů regulátorů.

5.Obvodové modely polovodičových měničů. Časově proměnná a neproměnná topologie. Modely polovodičových součástek. Dynamické modely měničů.

6.Modely měničů a strojů pro vysoké kmitočty.

7.Modelování pohonu s vektorově řízeným asynchronním motorem v Matlabu a Simulinku. Modelování pohonů s využitím prostředků SimPowerSystems.

8.Optimalizace netočivých elektrických strojů ? elektromagnetický návrh

9.Numerické řešení elektromagnetických polí, metoda konečných prvků.

10.Volba okrajových podmínek, výběr elementů, materiálové vlastnosti, vytváření sítě.

11.Zobrazení výsledků, základní typy úloh.

12.Optimalizace točivých elektrických strojů ? elektromagnetický návrh.

13.Volba hlavních rozměrů magnetického obvodu , návrh vinutí.

14.Výpočet odporů, reaktancí a ztrát, kontrola oteplení.

Osnova cvičení:

1.Programovací prostředí MATLAB. Simulační systém Simulink.

2.Modelování regulovaného stejnosměrného pohonu v prostředí Matlab/Simulink.

3.Modelování regulovaného stejnosměrného pohonu v prostředí Matlab/Simulink.

4.Modelování regulovaného stejnosměrného pohonu v prostředí Matlab/Simulink.

5.Modelování pohonu s vektorově řízeným asynchronním motorem v Matlabu a Simulinku.

6.Modelování pohonu s vektorově řízeným asynchronním motorem v Matlabu a Simulinku.

7.Modelování pohonu s vektorově řízeným asynchronním motorem v Matlabu a Simulinku. Modelování pohonů s využitím prostředků SimPowerSystems.

8.Návrh vzduchové tlumivky ? aplikační SW ? kriteria výběru optimální varianty.

9.Seznámení se SW prostředím MKP ? COSMOS/M.

10.Příklady základních typů úloh.

11.Řešení individuální úlohy, optimalizace geometrie magnetického obvodu.

12.Seznámení se SW prostředím pro návrh točivých strojů, CAD ? SPEED.

13.Příklady návrhu základních typů točivých strojů.

14.Návrh vybraného točivého stroje metodikou CAD - SPEED .

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Noskievič, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., 1999.

2.Kassakian, J. G., Schlecht, M.F., Verghese, G. C.: Principles of Power Electronics. Addison-Wesley Publ., 1992.

3.Pinker, J., Koucký, V.: Analogové elektronické systémy. ZČU v Plzni, 2001.

4.Manuály MATLAB a SIMULINK. The MathWorks, Inc.

5.Kulda, J.: Magnetické pole v silnoproudé elektrotechnice. Academia Praha, 1974.

6.Kopylov, I.: Stavba elektrických strojů. SNTL, 1988.

7.Reece, A. B., Presto, T.: Finite Element Methods in Electrical Power Engineering. Oxford University Press, 2000

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M14SOP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12594204.html