Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Návrh a modelování softwarových systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A4M33NMS Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesem návrhu softwarového

systému od sběru požadavků až po detailní objektový návrh. Předmět

bude vycházet z existujících metodik vývoje, zejména objektových, a

jako převažující formalismus bude využit jazyk UML. Předmět bude

zaměřen zejména na analýzu spolehlivosti a formální a neformální

metody snížení chybovosti ve fázi návrhu a designu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M33NMS

Požadavky:

Požadavky ke zkoušce a aktuální informace o přednáškách a cvičeních najdete na:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33nms/start

Osnova přednášek:

1.Uživatelské požadavky, definice funkcionality systému, formální a neformální postupy uživatelské specifikace

2.Technická specifikace, návrh struktury systému, vztah mezi funkcionálními a nefunkcionálními požadavky na systémy

3.Popis a použití jazyka UML

4.Návrh systému pomocí UML

5.Objektový návrh

6.Objektový návrh

7.Objektový návrh

8.Komponentový návrh, identifikace modulu, zásady tvorby API

9.Distribuované komponenty, distribuované systémy, návrh a formalismy

10.Návrh distribuovaných systémů, vlastnosti distribuovaných systémů

11.Synchronní a asynchronní systémy, systémy řízené událostmi

12.Integrace systému, chybovost, propagace chyb

13.Integrace mezi systémy, integrace externích datových zdrojů, externí závislosti

14.Řízení rizika vývoje, technický plán projektu

Osnova cvičení:

1. Organizace, bezpečnost, podmínky udělení zápočtu

2. Uživatelské požadavky, specifikace požadavků

3. Technická specifikace, návrh struktury systému, funkcionální a

nefunkcionální požadavky

4. Příklady modelování v jazyce UML - modely požadavků a tříd

5. Modely komunikace a spolupráce v UML, zadání semestrálních prací

6. Samostatná práce - objektový návrh

7. Samostatná práce - objektový návrh

8. Samostatná práce - komponentový návrh, tvorba rozhraní

9. Příklad návrhu distribuovaného systému

10. Systémy řízené událostmi

11. Integrace datových zdrojů

12 Prezentace semestrálních prací

13 Prezentace semestrálních prací

14 Zápočty

Cíle studia:

Cílem předmětu je, aby se student naučil navrhovat softwarové systémy. Po absolvování student aktivně zvládá objektově-orientovaný návrh software s využitím metodologie UML a navrhovat vícevláknové aplikace. Získá přehled o technologiích pro návrh distribuovaných aplikací RPC, RMI, JMS, Corba a COM+.

Studijní materiály:

[1] Rumbauhg, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., Lorenson, W.:

Object-oriented Modelling and Design. Prentice Hall, 1991

[2] Beneš, J.: Manažerské informační systémy. Automatizace, 2000

[3] Mařík a kol.: Umělá inteligence I-IV. Academia. Praha, 1999-2001

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33nms/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12588104.html