Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Multimédia a počítačová animace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A4M39MMA Z,ZK 6 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v oblasti počítačové animace. Studenti získají přehled o algoritmech a metodách reprezentace typických problémů v oblasti počítačové animace (inverzní kinematika, animace lidské postavy, dynamika aj.) Část předmětu je též zaměřena na principy kreativních postupů při vytváření zvuku jako součásti audio-vizuálních projektů. V předmětu zazní i několik přednášek popisujících vybrané problémy z oblasti technologií pro filmovou produkci (MOCAP, Stereoskopie, trikové postupy).

Požadavky:

Základní znalost C++.

Detaily na

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m39mma/start

Osnova přednášek:

1. Seznámení s předmětem, Inverzní kinematika

2. Dynamika, částicové systémy

3. Fluidní dynamika v počítačové animaci

4. Modelování šatů

5. Animace davu

6. Fyzikální základy akustiky

7. Zpracování zvukového signálu

8. Tvorba a editace elektronické hudby

9. Systémy pro zachytávání pohybu MOCAP

10. Kompozice filmových triků

11. Osvětlování, klíčování, kompozice videa, registrace videa, DVD technologie

12. Modelování a animace lidské tváře

13. Stereoskopické zobrazování

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Seznámení s tématy projektů a jejich zadání

2. Konzultace k zadání projektu

3. Práce na projektu

4. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 1

5. Práce na projektu

6. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 2

7. Práce na projektu

8. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 3

9. Práce na projektu

10. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 4

11. Práce na projektu

12. Konzultace a kontrola průběhu práce č. 5

13. Odevzdání projektu

14. Zápočet

Cíle studia:

The goal of the course is to give information about methods solving typical problems in computer animation area, virtual reality and movie production. The course is focused to give theoretical background of methods used in these areas and to give students possibility to experimentally verify the discussed techniques.

Studijní materiály:

1. Taylor, J. DVD Demystified. McGraw-Hill Professional, 2000. ISBN 0071350268.

2. Watt, A., Watt, M. Advanced Animation and Rendering

Techniques. Addison-Wesley Professional, 1992. ISBN 0201544121.

3. Feynman, R. P. Feynman's Lectures on

Physics. http://www.feynmanlectures.info/

4. Weil, J. The Synthesis of Cloth Objects Proceedings of the Siggraph 1986, volume 20(4), pages 49-53

5. Žára, J., Beneš, B., Felkel, P. Moderní počítačová grafika, Computer Press, 1998, (in Czech)

6. Badler, N. and Zeltzer, D. Making Them Move - Mechanics Control and Animation of Articulated Figures, Morgan Kaufmann Publishers, 1991

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://vyuka.iim.cz/a4m39mma:a4m39mma
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12588004.html