Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Multi-agentní systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A4M33MAS Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Kurz seznamuje se základy multiagentních systémů a agentních technologií. V předmětu bude popsán formální model agenta, koncept reaktivního, deliberativního a deduktivního agenta, architektuta BDI, principy komunikace mezi agenty a jejich koordinace. Studenti se dále seznámí s problematikou distribuovaného uvažování a teorií her.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Uvod do multi-agentnich system, formalni model agenta

2. Reaktivni agenti

3. Deliberativni a deduktivni agenti

4. BDI architektura

5. Formalizace multi-agentniho system pomoci modalni logiky

6. Mezi-agentni komunikace

7. Kooperaci a koordinace

8. Vyjednavani

9. Distribuovane rozhodovani

10. Formovani koalic

11. Uvod do teorie her

12. Vyvoj rozsahlych multi-agentnich aplikaci

13. Multi-agentni aplikace

14. Shrnuti, rezerva

Osnova cvičení:

1. Multi-agentni programovani v jazyce 3APL

2. Multi-agentni programovani v jazyce 3APL

3. - 6. Semestralni uloha - vývoj deliberativních agentů

7.Multi-agentní programování v prostředí AGLOBE

8.Multi-agentní programování v prostředí AGLOBE

9 - 13. Semestralni uloha - vývoj multi-agentního systémů

Cíle studia:
Studijní materiály:

An Introduction to Multiagent Systems by Michael Wooldridge. Published in February 2002 by John Wiley and Sons (Chichester, England). ISBN 0 47149691X 340pp

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33mas/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12585904.html