Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Pozemní a družicové rádiové spoje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2M17PDS Z,ZK 6 14+6c česky
Předmět je náhradou za:
Šíření vln a kmitočtové plánování (XD17SIR)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenta praktickému návrhu základních typů rádiových spojů z hlediska antén a šíření vln (signálu), včetně výpočtů rušení na pevných spojích i rádiových sítích a frekvenční koordinace. Návrhové postupy vycházejí především z mezinárodních doporučení ITU-R. Pozornost je věnována i perspektivním rádiovým systémům, např. inteligentním anténním soustavám.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M17PDS

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy, práce s doporučeními ITU-R

2. Návrh radioreléového mikrovlnného spoje

3. Návrh pevného družicového spoje

4. Návrh LF/MF spoje

5. Návrh HF spoje

6. Návrh spojení troposférickou vlnou

7. Plánování pokrytí pro pozemní mobilní systémy

8. Plánování pokrytí pro družicové systémy

9. Analýza rušení pro směrové spoje

10. Analýza rušení v buňkových sítích

11. Softwarové nástroje pro plánování rádiových spojů a sítí

12. Metody měření pro plánování rádiových spojů a sítí

13. Adaptivní antény a perspektivní anténní struktury

14. Perspektivní radiokomunikační služby

Osnova cvičení:

1. Úvod, výpočetní aparát

2. Výpočty základních parametrů při šíření vln

3. Práce s doporučeními ITU-R a RF plánovacími sw

4. Konstrukce empirického modelu - projekt I.

5. Měření pokrytí uvnitř zástavby - experiment

6. Zpracování měřených dat a kalibrace modelu

7. Návrh HF spoje na vzdálenost větší než 4.000 km - projekt II.

8. Ionosféra a její popis, ionogramy

9. Šíření ionosférické vlny

10. Spojení ionosférickou vlnou

11. Analýza interferencí mezi pozemními spoji - projekt III.

12. Mechanizmy šíření rušivých signálů v troposféře

13. Výpočet rušení dle doporučení ITU-R

14. Prezentace výsledků projektů

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenta praktickému návrhu základních typů rádiových spojů z hlediska antén a šíření vln (signálu), včetně výpočtů rušení na pevných spojích i rádiových sítích a frekvenční koordinace.

Studijní materiály:

[1] Freeman, R.L., Radio System Design for Telecommunications, 3rd Edition, Wiley, 2007.

[2] Barclay L.W., Propagation of Radiowaves, 2nd edition, IEE, 2003.

[3] Doporučení ITU-R.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2M17PDS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12585704.html