Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vývoj webových aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A4B39WA1 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Tvorba webové aplikace. Webová prezentace v HTML/XMLT a CSS, skriptování na straně klienta, tvorba dynamické webové aplikace na straně serveru. Hlavní použíté jazyky: XHTML, CSS, JavaScript, PHP.

Požadavky:

Stránky předmětu: http://eduweb.fel.cvut.cz/courses/A4B39WA1/

Osnova přednášek:

Základy Internetu, protokol HTTP, jazyk (X)HTML

CSS

Skriptování na straně klienta

Jazyk PHP

Obsluha formulárů, udržení stavu aplikace

PHP a databáze

OOP v PHP, vybrané návrhové vzory

Architektura aplikace, MVC, Smarty

AJAX v PHP

Autentizace a autorizace

Bezpečnost aplikací vyvíjených v PHP

Knihovny a frameworky - PEAR, Zend Framework

Aplikační servery

Rezerva (odpadne)

Osnova cvičení:

Organizace, seznámení s prostředím, HTTP, HTML

CSS

Skriptování na straně klienta

Jazyk PHP

Obsluha fomulářů, udržení stavu aplikace (sezení)

Přístup k databázi, PDO

OOP v PHP

MVC, Smarty

MVC - pokračování

Ajax a PHP

Autentizace a autorizace

Pear a Zend

Odevzdávání semestrálních úloh, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

http://www.w3schools.com/

http://www.w3c.org

http://www.php.net

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c, nahrazen předmětem A7B39WA1

Další informace:
http://eduweb.fel.cvut.cz/courses/A4B39WA1/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12583604.html