Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt individuální

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M15IND Z 6 4s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s fungováním velkého energetického podniku (EP) v podmínkách ČR ve všech oblastech jeho působnosti (technika, ekonomika, právo, životní prostředí, vztahy s okolím, pracovně-právní záležitosti). Součástí výuky je také připravit studenty na tvorbu diplomové práce prostřednictvím seminární práce k tématu, které bude blízké očekávanému tématu diplomové práce a které bude souviset s přednášenou látkou.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M15IND

Požadavky:
Osnova přednášek:

Představení EP, typy podnikatelských subjektů, zákonný rámec podnikání v energetice, vnitřní a vnější vztahy EP, postavení zaměstnance, vnitropodnikové normy, energetické úspory; výrobní, obchodní, investiční a ekonomická činnost EP, vztahy EP s okolním prostředím, rozpočet investičního projektu, exkurze.

Osnova cvičení:

Dtto přednášky, příprava, konzultace a prezentace individuální seminární práce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Energetická legislativa, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích.

ROSENAU, Milton D. Řízení projektů: příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a jejich řízení, kontrola a změny, vyhodnocení a ukončení. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2003, xii, 344 s. ISBN 80-722-6218-1.

ROUŠAR, Ivo. Projektové řízení technologických staveb. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 255 s. ISBN 1999, ix, 195 s. ISBN 80-722-6140-1.

978-80-247-2602-1.

SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2003, 466 s. ISBN 80-247-0515-X.

SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. Vyd. 1. Brno: Computer Press.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+4s

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12577804.html