Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technická dokumentace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B14TDO KZ 3 1+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

V předmětu TECHNICKÁ DOKUMENTACE jsou studenti seznamováni s tvorbou grafické a textové technické dokumentace a odborné prezentace v projekční a konstrukční činnosti a jejím obhájením se zaměřením na elektrotechniku. Probírají se základy technického kreslení (promítání, zobrazování, kótování, udávání kvalitativních údajů atd.), technické normalizace, tvorby textové technické dokumentace (referát, semestrální, bakalářská a diplomová práce, technická zpráva) a základy přípravy odborné prezentace. Polovina hodinového rozsahu cvičení je věnována seznamováni a procvičování základů práce s grafickým editorem AutoCAD.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B14TDO

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B14TDO

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, druhy a třídění technické dokumentace, způsoby zpracování, normalizace.

2. Zobrazování v technické dokumentaci.

3. Určování tvarových a rozměrových parametrů v technické dokumentaci.

4. Určování tvarových a rozměrových parametrů v technické dokumentaci.

5. Zásady a pravidla tvorby technických textových dokumentů.

6. Zásady a pravidla tvorby technických textových dokumentů.

7. Typy textových dokumentů a softwarové nástroje pro jejich tvorbu.

8. Typy textových dokumentů a softwarové nástroje pro jejich tvorbu.

9. Základní pravidla tvorby prezentace.

10. Základní zásady a způsoby prezentace odborného textu.

11. Předepisování kvalitativních parametrů v technických dokumentech.

12. Výkresová dokumentace elektromechanických prvků a spojů.

13. Elektrotechnické značky.

14. Elektrotechnická schémata. Diagramy.

Osnova cvičení:

1. Seminář. Úvod, organizace cvičení. Kreslení náčrtu kostičky, zadání úloh.

2. Grafický editor AutoCAD. Základy ovládání, kreslicí příkazy.

3. Seminář. Náčrt zadané elektrotechnické součástky.

4. Grafický editor AutoCAD. Kreslicí a zobrazovací příkazy.

5. Seminář. Tvorba technického textového dokumentu v elektronické formě.

6. Grafický editor AutoCAD. Modifikační příkazy.

7. Seminář. Úvod do prezentační techniky. Odevzdání zadaného elektronického dokumentu.

8. Grafický editor AutoCAD. Doplňování slepého výkresu. Samostatné procvičování.

9. Seminář. Náčrt návrhu elektrotechnického schématu.

10. Grafický editor AutoCAD. Kreslení výkresu zadané elektrotechnické součásti.

11. Seminář. Předvedení vytvořené odborné prezentace na zadané téma.

12. Zápočtový test.

13. Seminář. Předvedení vytvořené odborné prezentace na zadané téma.

14. Grafický editor AutoCAD. Dokončení výkresu elektrotechnické součásti. Hodnocení.Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Šťastný J., Třeštík B.: Manuál technické dokumentace. Vydavatelství Kopp, České Budějovice 2006

2. Novák F., Linkeová I.: Technical Documentation. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004

3. Linkeová, I., Novák, F.: Vybrané partie z technického kreslení. Knižnice Gradient. Praha 2004.

4.Učební texty na www stránkách katedry (http://k312.feld.cvut.cz/vyuka/TDO/).

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B14TDO
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12576104.html