Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektroenergetika 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B15EN3 Z,ZK 5 2+2s česky

Předmět A1B15EN3 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B1B15EN3 (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se zákony sdílení tepla, s návrhem a použitím odporových, dielektrických, indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení. Dále je probrán úvod do problematiky tepelné pohody člověka a vytápění interiérů. Předmět také seznamuje se světelně technickými veličinami a jejich měřením, se světelnými zdroji a svítidly a se základy osvětlování vnitřních a venkovních prostorů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B15EN3

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B15EN3

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Základy sdílení tepla vedením, sáláním a konvekcí.

2. Přímý odporový ohřev, příklady aplikací.

3. Nepřímý odporový ohřev, příklady aplikací.

4. Indukční elektrotepelná zařízení, princip, příklady.

5. Dielektrická a mikrovlnná elektrotepelná zařízení, princip, příklady.

6. Obloukové pece, příklady, připojení na síť.

7. Symetrizace obecné trojfázové zátěže.

8. Světelné záření, zraková pohoda. Základní světelně technické veličiny.

9. Měření světelně technických veličin.

10. Světelné zdroje a svítidla.

11. Všeobecné zásady osvětlování.

12. Osvětlování vnitřních prostorů.

13. Osvětlování venkovních prostorů.

14. Postup návrhu umělého osvětlení.

Osnova cvičení:

1. Příklady na tepla vedením, sáláním a konvekcí.

2. Tepelné odpory, náhradní obvody.

3. Návrh elektrodového ohřívače vody.

4. Návrh odporové komorové pece.

5. Symetrizace obecné trojfázové zátěže.

6. Výpočty dielektrických ohřevů.

7. Příklady na kruhový diagram obloukové pece.

8. Základní příklady výpočtu světelně technických veličin.

9. Přístroje pro měření světelně technických veličin.

10. Ukázky světelných zdrojů a svítidel.

11. Všeobecné zásady osvětlování v praxi.

12. Návrh vnitřního osvětlení.

13. Návrh venkovního osvětlení.

14. SW prostředky pro návrh osvětlení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12574904.html