Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Průmyslová elektrotechnika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B13PEL Z,ZK 5 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Student získá poznatky o nejzákladnějších typech materiálů pro elektrotechniku, jejich vlastnostech, technologii a aplikacích. Dále se seznámí se základními funkcemi a provozními vlastnostmi transformátorů, výkonových měničů, generátorů, stejnosměrných a střídavých motorů a kontaktních elektrických přístrojů. Bude také seznámen se současným stavem a strategií rozvoje energetiky, se základy přenosových soustav a se strukturou, charakteristikami a provozními režimy zdrojů a jejich ekologickými dopady.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B13PEL

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B13PEL

Požadavky:

Nezbytnými podmínkami pro udělení zápočtu jsou aktivní účast a plnění úkolů na cvičeních. Student musí získat zápočet před zkouškou. U zkoušky bude vyžadována znalost přednášené látky i látky na cvičení.

Osnova přednášek:

1.Vodivé a supravodivé vlastnosti materiálů, vodiče a supravodiče a jejich vybrané aplikace.

2. Dielektrické a izolační vlastnosti materiálů, dielektrika a izolanty užívané v elektrotechnice. Dielektrický ohřev. Indukční ohřev.

3.Polovodivé vlastnosti materiálů, základní typy polovodičů, výroba a zpracování monokrystalů, technologie IO, kontaktování čipů.

4.Magnetické vlastnosti materiálů, základní magnetické materiály pro elektrotechniku. Tenké a tlusté vrstvy - princip, materiály, příprava, aplikace.

5.Lasery a laserové technologie.

6.Technologie s elektronovým svazkem - litografie, obrábění, svařování.

7.Napěťové a proudové zdroje. Transformátory, usměrňovače.

8.Stejnosměrné motory s mechanickou a elektronickou komutací.

9.Asynchronní a synchronní motory a generátory.

10.Elektrické přístroje. Vypínání stejnosměrných a střídavých obvodů.

11.Současný stav a strategie rozvoje elektroenergetiky, základy energetické legislativy.

12.Struktura a provozní charakteristiky energetické soustavy ČR. Soustavy pro přenos a rozvod elektrické energie.

13.Struktura a charakteristiky výrobních zdrojů (parní, vodní, jaderné, alternativní).

14.Provozní režimy zdrojů, dopad jejich činnosti na životní prostředí.

Osnova cvičení:

1.Objasnění a demonstrace úloh.

2.Vlastnosti polovodičového křemíku.

3.Měření anizotropie transformátorových plechů.

4.Spojování silových kabelů.

5.Měkké pájení v elektrotechnice.

6.Řízený můstkový usměrňovač při zátěži R, RL.

7.Stejnosměrný motor s cizím buzením. Bezkartáčový motor s PM.

8.Asynchronní motor napájený ze sítě a z měniče kmitočtu.

9.Obvody kontaktního řízení pro ovládání asynchronního motoru.

10.Bezpečnost práce v laboratorních a provozních podmínkách.

11.Příklady z provozu soustav a elektrárenství.

12.Měření vysokých napětí průmyslové frekvence.

13.Elektrická pevnost při střídavém napětí pevných izolantů.

14.Zápočet.

Cíle studia:

Student se seznámí se základními typy materiálů pro elektrotechnickou výrobu, se základními typy elektrických strojů, přístrojů a pohonů a s základními typy elektráren a rozvodných sítí.

Studijní materiály:

1.Bruce, R. G. et al.: Modern Materials and Manufacturing Processes, Prentice Hall, 2003

2.Brown, W. D.: Advanced Electronic Packaging, IEEE Press, 1998

3.Voženílek, Janoušek: Základy silnoproudé elektrotechniky , ČVUT v Praze, 2006

4.Weedy B. M.: Electric Power System, 1992

5.Vozenilek,P, Novotny,V, Mindl,P: Elektromechanicke menice, ČVUT v Praze, 2007

6.Stephen, J. C.: Electric machinery fundamentals, Mc. Graw - Hil publishing Co., 1985

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B13PEL
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12572404.html