Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Filozofie II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M16FI2 Z,ZK 4 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Kurs je zaměřen na filozofické aspekty vědy a techniky. Rozebírají se transdisciplinární aspekty filozofie, informatiky, fyziky, matematiky, biologie.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M16FI2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M16FI2

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:

1.Úvod, vysvětlení základních pojmů a problémů, role jazyka na způsob filozofování.

2.Společné kořeny vědy a filozofie, vztah techniky a umění.

3.Co je metafyzika, vztah fyziky a metafyziky. Obory metafyziky.

4.Filosofické otázky informatiky

5.Filozofické otázky matematiky.

6.Filozofické otázky biologie a věd o životě.

7.Filozofické otázky kolem kvantové mechaniky

8.Stále živé otázky kolem teorie relativity.

9.Kosmologie, ,teorie všeho".

10.Holismus a východní myšlení.

11.Otázky kolem Jungovy psychologie (synchronicita) a některých současných psychoterapeutických metod.

12.Problémy alternativního poznání.

13.Další otázky alternativního poznání.

14.Postmodernismus - krize objektivity a racionality?

Osnova cvičení:

1.Role jazyka na způsob filozofování.

2.mýty, pohádky, náboženství, racionalita, filozofické a vědecké myšlení.

3.Vztah techniky a umění.

4.Co je to informace, informace a entropie.

5.Co je metafyzika, vztah fyziky a metafyziky. Obory metafyziky.

6.Mohou stroje myslet a cítit?

7.Filozofické otázky biologie a věd o životě.

8.Nelokalita, teleportace - problém totožnosti .

9.Čas a prostor ve fyzice a filozofii.

10.Problém redukcionismu ve vědě a v obecném myšlení.

11.,Východní„ a ,západní“ myšlení.

12.Otázky kolem některých psychoterapeutických metod. Léčitelství, parapsychologie a kritické myšlení.

13.Další otázky alternativního poznání, analýzy některých prací (diskuse kritérií vědeckosti).

14.Současní filozofové a nové směry.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Fajkus, B. Současná filosofie a metodologie vědy, Praha: Filosofický ústav AV.1998

2.Capra, F. Tao fyziky, Praha 2003

3. Petříček, J., Úvod do analytické filosofie, Praha 2009, 4.Barrow, J. D. Teorie všeho, Praha: Mladá fronta.1996

5.Markoš, A., Kelemen, Joz., Berušky, andělé a stroje, Praha 2006

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/filozofie-2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12569704.html