Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Filozofie I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B16FI1 KZ 4 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Probírají se tu základní myšlenky a postavy antické filozofie a vědy. Na historickém pozadí se otevírají i mnohé aktuální problémy dneška. Jde zejména o otázky související s rozvojem dnešní fyziky, matematiky a přírodovědy, dále s rozvojem a společenskými aspekty techniky a otázek ekonomiky, etiky a politiky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B16FI1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16FI1

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:

1.Filozofie a filozofování. Porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu.

2.Thales a škola v Mílétu. Otázka hledání prapodstaty (arché), redukcionismus.

3.Pythagoras a jeho škola, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie.).

4.Myšlenky Hérakleita z Efesu. Dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií.

5.Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy s pojetím vakua.

6.Anaxagorás, Empedoklés. Pojímání hmoty.

7.Atomismus, jeho zrod a důsledky. Absolutní determinismus a svoboda, problémy materialismu.

8.Krize poznání, sofisté. Člověk měřítkem všeho? Sofistika a dnešní postmoderna.

9.Život a smrt Sókrata. Sókratův vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox.

10.Malé sókratovské školy, megařané, logicky paradox Lháře.

11.Platón, jeho život a filozofie. Svět idejí. Podobenství o jeskyni. Problém demokracie. Ideální stát nebo totalita?

12.Aristotelés a vyvrcholení klasické filozofie. Aristotelská logika a fyzika. Aristotelismus a scholastika.

13.Hellénistická filozofie, epikureismus a stoicismus. Alexandrijská škola, Eukleidés a matematika.

14.Pyrrhonismus (skepticismus), křesťanství a filozofie. Svatý Augustin, Boethius.

Osnova cvičení:

1.Pojem filozofie. Příklady mýtů.

2.Otázka hledání prapodstaty dříve a dnes, hylozoismus a redukcionismus. Pojetí duše.

3.Pythagorás, charakter jeho školy, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie .).

4.Hérakleita z Dresu, příklady interpretace.

5.Elejská škola, otázky metodiky poznání (problémy s pojetím vakua).

6.Pojímání hmoty za antiky a dnes.

7.Atomismus a přírodní věda. Problém determinismu.

8.Krize poznání, sofisté. Člověk meřítkem všeho? Příklady.

9.Sókratův vztah k sofistice, význam dialogické metody.

10.Paradox Lháře a jeho novodobé obměny, Grelichův paradox, Russelův paradox.

11.Svět idejí a dnešní věda. Význam podobenství o jeskyni.

12.Aristotelská logika a fyzika.

13.Zajímavé momenty epikureismu a stoicismu. Eukleidovy Základy dnes.

14.Pyrrhonismus (skepticismus), dnešní skepticismus.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Zamarovský, P. Příbeh antické filosofie, nakl. ČVUT, Praha 2005

2.Zamarovský, P. The Historical Roots of Philosophy, Praha: CVUT. 2007

3.Kratochvíl, Z. Mýtus, filosofie, věda, Hrnčířství a nakladatelství Juza, Praha 1993

4.Tretera, I. Nástin dějin evropského myšlení, COWI, Praha 1996

5.Stumpf, E. S. Socrates to Sartre, McGraw-Hill, New York 1993

Poznámka:
Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/filozofie-1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12569304.html