Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M16MGM Z,ZK 5 2P+2S česky
Garant předmětu:
Jaroslav Knápek
Přednášející:
Milana Čížek Hrubá, Jaroslav Knápek
Cvičící:
Milana Čížek Hrubá, Jaroslav Knápek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Manažerské nástroje a techniky pro efektivní a moderní řízení firmy v konkurenčním prostředí. BB

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M16MGM

Požadavky:

viz https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management

Osnova přednášek:

1.Manažerské role

2.Balanced Scorecard v praxi

3.Leadership - moderní metody řízení

4.Motivace jako hybná síla společnosti

5.Delegování a zpětná vazba

6.Systémy hodnocení a kontrolní mechanismy

7.Řízení rozvoje zaměstnanců

8.Řízení projektu

9.Komunikace a prezentační dovednosti

10.Řízení času

11.Firemní kultura a interkulturální management

12.Řízení rizik - bezpečnostní management

13.Současné trendy managementu

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Role interpersonální, informační, rozhodovací

2.Úvod managementu v kontextu BSC - z pohledu finance, zákazníci, procesy, lidský potenciál

3.Best practices z oblasti řízení potenciálu, cross management z pohledu adaptace, rozvoje a retence zdroje

4.Význam motivace a benefitu v kontextu strategie společnosti, retence lidského potenciálu, kvality, konkurenceschopnosti

5.Fáze delegování a zpětné vazby v kontextu stylu řízení s návazností na hodnotící systém společnosti. Metoda KARAT

6.Efektivní metody hodnocení PMS a kompetenční model s provázaností na diferencovaný systém odměňování

7.Strategie rozvoje zdrojů v kontextu strategie společnosti, analýza vzdělávacích potřeb

8.Efektivní skladba projektových týmů v kontextu proměnných čas, zdroje, finance, procesy, controlling, kompetence

9.Komunikace - externí a interní v rámci společnosti, verbální, neverbální. Pomůcky efektivní komunikace.

10.Metoda TUTOR, časové snímky, logistika

11.Co to je firemní kultura, jak se utváří. Příklady z praxe - Best practices.

12.Metodologie SOX, řízení personálních rizik - Best practices

13.Inovace, enterpreneurship, koučování, podniková mediace, aplikace prvku environmentu.

14.Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Gruber, David: Time Management, Management Press, 2009

2. Allen David: Mít vše hotovo, Jan Melvin Publishing, 2008

3. Graham Jones, Adrian Moorhouse: Jak získat psychickou odolnost, Grada Publishin 2010

4. Gunther Beyer: Trénink koncentrace, Portál 2010

5. W. Timothy Gallwey: Tajemství vysoké pracovní výkonnosti, metoda Inner Game: Management Press, 2004

6. Michal Armstrong: Odměňování pracovníků, Grada 2009

7. Eva Bedrnová a kol. Management osobního rozvoje, Management Press, 2009

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M16MGM
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:A3-415
Knápek J.
11:00–12:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
Cvičebna 13116
Čt
místnost JP:B5-576
Čížek Hrubá M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
místnost JP:B5-576
Čížek Hrubá M.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Jugoslávských partyzánů 3
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C2-83

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
cvičebna
místnost T2:C2-83

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
cvičebna
Út
St
místnost T2:A3-415
Knápek J.
11:00–12:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
Cvičebna 13116
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12568304.html