Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M34NNZ Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Garant předmětu:
Lubor Jirásek, Jan Novák
Přednášející:
Lubor Jirásek, Jan Novák
Cvičící:
Lubor Jirásek, Jan Novák
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Předmět popisuje základní principy a koncepce napájecích zdrojů, vysvětluje chování stabilizátorů se spojitou a spínanou regulací, ochran zdrojů, základní principy EMC ve spínaných napájecích zdrojích, typy elektrochemických článků a trendy. Probírá návrhové programy spínaných zdrojů na PC včetně návrhu transformátorů pro ně. Rozšiřuje znalosti na úrovni konkrétních zapojení jednotlivých typů IO spínaných zdrojů. Je určen svým zaměřením pro studenty, kteří chtějí znát a prakticky realizovat spínané zdroje svých konstruovaných zařízení jejich vlastnosti a aplikační omezení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M34NNZ

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M34NNZ

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Pro udělení zápočtu je třeba absolvovat měření všech úloh, zpracovat

výsledky v pracovním deníku a úspěšně vypracovat zápočtový test.

Osnova přednášek:

1.Koncepce napájecích zdrojů. Stabilizátory se spojitou a spínanou regulací, stabilizátory napětí, proudu.

2.Řídicí obvody spínaných stabilizátorů. Kombinované zdroje se spojitými a spínanými stabilizátory.

3.Switcher CAD - program pro návrh spínaných napájecích zdrojů s IO. Zvýšení výstupních proudů a napětí

4.MicroPower Switcher CAD - program pro návrh malovýkonových spínaných zdrojů a bateriovým napájením

5.Spínané zdroje s obvody TOPSwitch. AC/DC-TOP - výpočet AC/DC zdrojů s obvody TOPSwitch

6.PI Expert - program pro návrh spínaných zdrojů s obvody TOPSwitch

7.Magnetic-Design-Tool - program pro návrh magnetických obvodů ve spínaných zdrojích

8.Návrh a výpočet cívek a transformátorů spínaných zdrojů

9.Návrh spínaných zdrojů bez indukčností, nábojové pumpy

10.Aktivní harmonické síťové filtry spínaných zdrojů

11.Návrh DC/DC měničů, realizovaných spínanými zdroji

12.Návrh spínaného zdroje pro PC

13.Výběr pasivních součástek spínaných zdrojů

14.Elektrochemické a solární napájecí zdroje, další a netradiční zdroje el. energie

Osnova cvičení:

1. Měření základními přístroji v oblasti napájecích zdrojů, parametry a charakteristiky.

2. Měření frekvenční závislost činitele filtrace pasivního RC a LC filtru. Vliv parazitních prvků.

3. Měření stabilizace napětí parametrickým stabilizátorem, převodní a zatěžovací charakteristiky.

4. Měření výstupního odporu a činitele proudové stabilizace) stabilizátoru.

5. Měření zdroje proudu s třísvorkovým stabilizátorem napětí, vliv vlastní spotřeby IO.

6.Měření měničů napětí bez cívek na základě přepínání kondenzátorů, dvojnásobiče a děliče.

7. Měření spínaného zdroje s obvodem 555, snižujícím nebo zvyšujícím kladné napětí.

8. Měření snižujícího a zvyšujícího zdroje s obvodem MC34063, zatěžovací a převodní charakteristika..

9. Měření invertujícího spínaného zdroje s obvodem MC34063 a proudovým posílením.

10. Návrh snižujícího spínaného zdroje pomocí programu SwitcherCAD 3 s obvodem LT1074 a jeho měření.

11. Návrh invertujícího spínaného zdroje pomocí programu SwitcherCAD 3 s obvodem LT1111 a měření jeho parametrů v tomto zapojení.

12. Měření křížových zatěžovacích charakteristik PC ATX zdroje a závislosti zvlnění na výstupním proudu.

13. Měření zatěžovacích charakteristik zdroje PC AT, funkce jednotlivých obvodů a součástek.

14 - Zápočet a měření zatížitelnosti elektronického transformátoru a tvary výstupního signálu na zatížení výstupu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Krejčiřík, A.: Napájecí zdroje I, II, III, BEN - technická literatura, Praha 1998

2.Krejčiřík A.: Napájecí zdroje s obvody TOPSwitch, BEN-technická literatura, Praha 2001

3.LINEAR TECHNOLOGY: Switcher Cad Users Manual. Linear Technology Corporation, Milpitas, CA 1992

4.Krejčiřík A.: DC/DC měniče, BEN-technická literatura, Praha 2001

5.Husák,M.: Napájecí zdroje v elektronice. Skriptum, ČVUT 2006

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2837
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:B2-s141j
Jirásek L.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvičebna K334
místnost T2:B2-s141j
Jirásek L.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Cvičebna K334
místnost T2:B2-s141j
Novák J.
Jirásek L.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna K334
místnost T2:B2-s141j
Novák J.
Jirásek L.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna K334

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12568004.html