Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Komunikace a elektronika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B37KEL KZ 4 2P+2L česky
Garant předmětu:
Josef Dobeš
Přednášející:
Josef Dobeš, Karel Ulovec
Cvičící:
Josef Dobeš, Pavel Puričer, Karel Ulovec
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Účelem předmětu je získání základního přehledu ze souvisejících oborů komunikace a elektronika. V první části se studenti seznámí se základy komunikace, s principy nejdůležitějších analogových a digitálních modulací a se základní koncepcí radiových systémů. Poté se studenti seznámí se základními prvky, zapojeními a funkčními bloky elektroniky. Závěrečná část je věnována výkladu základních obvodů radiotechniky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B37KEL

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B37KEL

Požadavky:

http://radio.feld.cvut.cz/courses/A1B37KEL/index_d.php

http://radio.feld.cvut.cz/personal/dobes2/dobes.en.pdf

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy z komunikace, obecné schéma a kapacita komunikačního systému

2. Analogové modulace, modulace amplitudová, kmitočtová, fázová. Spektra, energetické poměry

3. Impulsní modulace v základním pásmu a s nosnými kmitočty. Spektra, konstelační diagramy

4. Mobilní komunikační systémy, základní princip radiové navigace

5. Rozhlasové a televizní systémy

6. Základní popis vedení, datové přenosy bezdrátové a po vedení, přenosy dat po silnoproudých rozvodech

7. Pasivní prvky v elektronice, filtry, transformátory

8. Aktivní prvky v elektronice, základní zapojení a funkční bloky s aktivními prvky

9. Zesilovače stejnosměrné, v základním pásmu, vysokofrekvenční

10. Oscilátory nízkofrekvenční a vysokofrekvenční

11. Modulátory a demodulátory

12. Rázující generátory, zdroje klasické a spínané

13. Směšovače, superhet s jedním a dvojitým směšováním, přijímače ZIF a NZIF

14. Technologie a parametry vysílačů a přijímačů

Osnova cvičení:

MĚŘENÍ:

1. Úvod do laboratoří

2. Přenos amplitudově modulovaného signálu rezonančním zesilovačem ve třídách A, AB, B, C

3. Měření na vysílači zemské digitální televize

4. Měření na směšovači s mezifrekvenčním filtrem

5. Experiment se vzorkováním a rekonstrukcí signálu

6. Měření základních parametrů rádiového přijímače

7. Návrh, konstrukce a měření RC oscilátoru

8. Experiment se softwarovým rádiem

SEMINÁŘE:

9. Kapacita komunikačního kanálu

10. Amplitudová modulace - spektrum, energetická účinnost

11. Frekvenční modulace - spektrum, preemfáze, deemfáze

12. Pulsní modulace na nosné vlně, PCM/PSK, šířka pásma

13. Tranzistorový stupeň, přizpůsobení

14. Superhet - zrcadlový signál, dvojí směšování

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní informace z oborů komunikace a elektronika a souvislostí mezi nimi.

Studijní materiály:

1. J. Dobeš, V. Žalud: Moderní radiotechnika, BEN - technická literatura, Praha 2006.

2. G.V. Vendelin, A.M.Pavio, U.L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.

3. D.K. Misra, Radio-Frequency and Microwave Communication Circuits Analysis and Design, 2001.

4. Y. Sun, Wireless Communication Circuits and Systems, IEE, London 2004.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B37KEL
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-436
Puričer P.
09:15–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:C3-436
Ulovec K.
09:15–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř
St
Čt

místnost T2:C3-436
Dobeš J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12561504.html