Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Electromagnetic Field

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE1B17EMP Z,ZK 5 2p+2c anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

This course gets its students acquinted with principles and applied

electromagnetic field theory basics.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1B17EMP

Požadavky:

http://moodle.fel.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. Basic principles, field soutces. Electrostatic field around charged

balls, planes and lines ^

2. Potential, voltage, forces in homogeneous as well as inhomogeneous

electric field. Interface between two dielectrics. Capacity.^

3. Field superposition. Energy and forces.^

4. Potential, voltage, power in homogeneous as well as inhomogeneous current

field.^

5. Stationary magnetic field, Amper's law, self and mutual inductance.^

6. Interfaces between different media - relations between tangential and

normal field components. Numerical electromagnetics.^

7. Work, energy and force in magnetic field. Internal inductance of

conductors.^

8. Magnetic circuits, Hopkinson law.^

9. Quasistationáry magnetic field, Faraday induction law.^

10. Nonstationary field, complete system of Maxwell equations, power

bilance.^

11. Electromagnetic waves, plane harmonic wave.^

12. Harmonic wave in arbitrary media, electric skin effect, heating.^

13. Magnetic skin effect^

14. Electromagnetic waves in communication - overwiev.^

Osnova cvičení:

1. Scalar and vector fields, potential, field around a charged ball.^

2. Electrostatic field. Capacitor comprising of two dielectrics. Capacity

calculus for non-homogenous field.^

3. Field analysis miking use of superposition. Task 1.^

4. Current field, homog. and non-homog. Task 2^

5. Analysis of magnetic fields. Determination of inductance.^

6. Laboratory. Task 3.^

7. Laboratory. Task 4.^

8. Magnetic field analysis using Biot-Savart law.^

9. Induced voltage. Task 5.^

10. Magnetic forces, principle of virtual work. ^

11. Plane harmonic electromagnetic wave.^

12. Harmonic wave in lossy media, skineffect, surface resistivity. Task 6.^

13. Skineffect - magnetic sheet.^

14. Task assesment. ^

Cíle studia:

Basic understanding of electromagnetic effects, quantitative estimation of effects, ability to solve simple fields analytically, understanding of numerical electromagnetic field solver principles.

Studijní materiály:

[1] Collin, R.E.: Field Theory of Guided Waves. 2nd Edit., IEEE Press, New

York 1991^

[2] Sadiku, M.N.O.: Elements of Electromagnetics. Saunders College

Publishing. London, 1994^

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Další informace:
http://www.elmag.org/en/AE1B17EMP-AE2B17EPV
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12561204.html