Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Manažerské modely

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M16MAM Z,ZK 5 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Rozšíření znalostí získaných v předmětech X16OV Operační výzkum a X16SIR Systémové inženýrství a rozhodování o další oblasti matematického modelování a okruhy praktických aplikací optimalizačních modelů, např: markovské procesy a teorie hromadné obsluhy, modely řízení zásob, lokalizační modely, teorie obnovy, simulační jazyky a praktické užití simulačních modelů.

Požadavky:

viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerske-modely

Osnova přednášek:

1.Modely, modelování, experiment, předpoklady

2.Markovské procesy

3.Modely hromadné obsluhy

4.Optimalizace modelu hromadné obsluhy

5.Modely řízení zásob

6.Optimalizace modelu řízení zásob

7.Modelování lokalizace objektu

8.Modely lokalizace objektu na grafech

9.Modely optimalizace na grafech

10.Sekvenční modely

11.Modely procesů obnovy

12.Simulace procesů obnovy

13.Simulace systémů hromadné obsluhy

14.Simulace modelů řízení zásob

Osnova cvičení:

1.Úvod

2.Markovské procesy - příklady

3.Modely hromadné obsluhy - příklady

4.Řešení příkladů hromadné obsluhy na počítačích

5.Deterministické modely řízení zásob

6.Stochastické modely řízení zásob

7.Optimální umístění. Hyperbolická aproximace

8.Elzingův algoritmus

9.Střed a medián grafu

10.Výpočet charakteristik procesů obnovy

11.Test

12.Příklady simulačních modelů

13.Experimenty se simulačními modely

14.Problémy simulačních modelů

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Dudorkin, J.: Operační analýza. Praha: ČVUT 1991

2.Lapin, L.L.: Quantitative Methods for Business Decisions. Orlando: The Dryden Press 1994

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerske-modely
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12545904.html