Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Operační výzkum

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M16OVY Z,ZK 5 2+2c česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Podstata modelování a prvky rozhodovacích modelů, lineární programování, dopravní problém, celočíselné lineární programování, úvod do teorie grafů, nelineární programování, dynamické programování, simulace - metoda Monte Carlo, síťová analýza (CPM, PERT)

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16OVY

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16OVY

Požadavky:

viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/operacni-vyzkum

Osnova přednášek:

1. Lineární programování - úvod, grafické řešení

2. Lineární programování - simplexová metoda

3. Lineární programování - dualita

4. Lineární programování - citlivostní a parametrická analýza

5. Dopravní problém - užití, metody řešení

6. Celočíselné lineární programování

7. Grafy - základní pojmy, matematická reprezentace grafů

8. Grafy - optimalizace na grafech

9. Síťová analýza - metody CPM a PERT

10. Síťová analýza - analýza zdrojů, analýza nákladů

11. Simulační modely a metoda Monte Carlo

12. Generátory náhodných čísel

13. Dynamické programování

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod do operačního výzkumu

2. Úlohy matematického programování, Lagrangeova metoda

3. Grafické řešení úloh lineárního programování

4. Simplexová metoda, řešení duálních úloh

5. Typické úlohy lineárního programování v praxi, softwarová podpora řešení

6. Dopravní problém

7. Metoda větvení a mezí

8. Úlohy na grafech

9. Metody řešení optimalizačních úloh na grafech

10. Síťová analýza - CPM, PERT

11. Síťová analýza - analýza zdrojů

12. Generování náhodných čísel, Monte Carlo simulace

13. Test

14. Rezerva, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Dudorkin, J.: Operační výzkum. Skripta ČVUT, Praha 1991

2.Jablonský J.: Operační výzkum - kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Professional publishing 2002

3.Kořenář V. a kol.: Optimalizační metody 1. SEPTIM TISK Příbram 2003

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/operacni-vyzkum https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=1902
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12544104.html