Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Finanční management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M16FIM Z,ZK 6 2+2c česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Základy financí, současná hodnota a alternativní náklad kapitálu, čistá současná hodnota, současná hodnota obligací a akcií, čistá současná hodnota a investiční rozhodnutí, výnos a alternativní náklad kapitálu, výnos a riziko, leasing nebo úvěr, daně, inflace a výnos, reálné opce a opce na cenné papíry, hodnocení opcí a jejich použití, zabezpečená pozice, krátkodobé financování, řízení hotovosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16FIM

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16FIM

Požadavky:

A1M16FIU + knowledge from one of the following courses EPD, UFI, FIP from bachelor study

https://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/financial-management

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M16FIM

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy. Je NPV důležité? Základy úrokového počtu.

2. Anuita, perpetuita, úročení.

3. Základní pojmy rozhodování a nejčastější omyly. NPV a IRR. Pastičky IRR.

4. Určení a použití toku hotovosti. Volba doby porovnání.

5. Současná hodnota obligací a akcií.

6. Zahrnutí inflace do výpočtu NPV. Investiční rozhodnutí s použitím NPV.

7. Analýza projektu, scénáře a rozhodovací stromy.

8. Výnos a riziko, teorie portfolia.

9. Přímka kapitálového trhu, model CAPM, systematické a nesystematické riziko.

10. Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky.

11. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black-Scholesův vzorec.

12. Reálné opce. Opce načasování a jištění.

13. Durace, volalita, hedging, futures, termínové kontrakty a swap.

Osnova cvičení:

1. Opakování tabulkového procesoru se zaměřením na finance.

2. Jednoduché a složené úročení, střadatel, zásobitel.

3. Anuita, druhy úvěrů, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento.

4. Doba porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV, odepisování, daňový štít.

5. Složitější úlohy hodnocení projektů, vliv inflace na výpočet NPV.

6. Současná hodnota obligací a akcií, model s konstantním růstem.

7. Vnitřní hodnota akcie, EPS, výplatní a aktivační poměr, poměr P/E.

8. Očekávaný výnos, směrodatná odchylka portfolia, bezrizikový výnos.

9. Tržní portfolio, přímka cenných papírů, portfolio s maximálním výnosem.

10. Semestrální test.

11. Finanční opce, oceňování finančních opcí, zabezpečená pozice. Odevzdání sem. projektu.

12. Reálné opce, oceňování reálných opcí.

13. Vyhodnocení semestrálního projektu. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Brealey R.A., Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Computer Press 2005

2. Levy H., Sarnat M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování, Grada Publishing, 1999

3. Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investice, Victoria Publishing, 1990

4. Kohout P.: Peníze, výnosy a rizika, Ekopress, 1998

5. Mařík M.: Určování hodnoty firem, Ekopress, 1998

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-management

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M16FIM
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12543904.html