Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

CAD a mikrovlnné obvody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2M17CAD Z,ZK 6 2+2c česky
Předmět je náhradou za:
CAD pro mikrovlnnou techniku (X17CAM)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s principy a technikami využívanými v moderních mikrovlnných obvodech, stejně jako se základními metodami návrhu takových obvodů a systémů. Předmět poskytuje základní přehled o nejdůležitějších prvcích a detailní poznatky o návrhu vybraných obvodů, které si každý student osvojí v průběhu cvičení při jejich samostatném návrhu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M17CAD

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1.Úvod - mikrovlnná technika, specifické jevy, elektrický obvod jako prostředí vedoucí vlny

2.Vlny na vedení, stojaté vlny, důsledky impedančního nepřizpůsobení, úzkopásmové přizpůsobení

3.Širokopásmové přizpůsobení, Fanova mez, přizpůsobovací obvod jako frekvenční filtr

4.Přizpůsobení vícebranu, stabilita dvojbranu, návrh zesilovacího stupně s tranzistorem

5.Reálná vedení využívaná v MIO, zejména mikropásková a koplanární

6.Diskontinuity na vedení

7.Vázaná vedení, odbočnice

8.Děliče výkonu, směrové vazební členy

9.Optimalizace elektrických obvodů, kriteriální funkce, optimalizační metody lokální a globální

10.Základní metody analýzy nelineárních mikrovlnných obvodů, harmonická rovnováha

11.Metody pro analýzu elektromagnetických polí v mikrovlnných obvodech a systémech, frekvenční oblast

12.Analýza elektromagnetických polí v časové oblasti (FDTD, FETD)

13.Optoelektronické obvody

14.Moderní trendy (MEMS, metamateriály)

Osnova cvičení:

1. Úvod, problémy způsobené konečnými rozměry obvodů - a jak jich lze naopak využít.

2. (Stojaté) vlny na vedení, transformace impedance úsekem vedení, návrh přizpůsobení pomocí úseků vedení.

3. Seznámení s návrhovým systémem. Přidělení individuálních zadání.

4. Návrh širokopásmového přizpůsobení - analytický, optimalizace.

5. Návrh jednostupňového tranzistorového zesilovače se stabilním tranzistorem - vf. část

6. Návrh napájecích obvodů zesilovače.

7. Návrh motivu zesilovače v planární struktuře.

8. Dokončení samostatné práce na zadání č. 1.

9. Porovnání optimalizačních metod

10. Návrh - samostatná práce č. 2.

11. Návrh - samostatná práce č. 2.

12. Simulátory pole.

13. Simulování optoelektronických obvodů

14. Odevzdání prací. Vyhodnocení, zápočet

Cíle studia:

Seznámení s principy a technikami využívanými v moderních mikrovlnných obvodech, stejně jako se základními metodami návrhu takových obvodů a systémů.

Studijní materiály:

[1] Škvor, Z.: CAD pro VF techniku. Skripta ČVUT, Praha 1998

[2] Gupta, K.C., Garg, R., Chadha, R.: Computer-Aided Design of Microwave Circuits. Artech House, Dedham 1981

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M17CAD
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12540504.html