Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Řídicí systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A3M35RIS Z,ZK 6 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Řízení procesů průmyslovými řídicími systémy, programovatelné automaty, vizualizace technologických procesů. Hierarchický řídicí systém, průmyslové komunikace pro automatizaci výroby i procesní automatizaci. Otevřené softwarové technologie, bezpečnost a spolehlivost řídicích aplikací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3M35RIS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Procesy, technologie, struktura řídicích systémů.

2. Programovatelné automaty, princip vykonávání řídicího programu.

3. Softwarový model IEC.

4. Metodiky programování řídicích systémů.

5. Distribuovaný řídicí systém, průmyslové sítě.

6. Použití průmyslových sítí, komunikační modely, využití pro řízení v reálném čase.

7. Připojení řídicího systému k technologii, průmyslová rozhraní pro připojení senzorů a akčních členů.

8. Softwarová rozhraní k řídicím systémům, otevřené technologie.

9. Operátorská rozhraní a jejich ergonomie.

10. Realizace vizualizačních aplikací.

11. Řízení rychlých procesů a příklady aplikací. Distribuovaná synchronizace.

12. Procesní automatizace a příklady aplikací.

13. Bezpečnost a spolehlivost.

14. Bezpečné aplikace, stanovení rizik, nápravná opatření.

Osnova cvičení:

1. Programovatelné automaty, seznámení s prostředím, organizace předmětu.

2. Základní programovací techniky, žebříčkové schéma, základní logické operace.

3. Softwarové struktury v programovatelných automatech, čítače, časovače.

4. Strukturované programování, funkce a funkční bloky.

5. Dokončení zadaných úloh.

6. Další jazyky dle normy IEC 61131-3. Průmyslové komunikace, připojení k technologii, komunikace mezi řídicími systémy.

7. Zadání samostatné úlohy na řízení modelu pomocí programovatelných automatů.

8. - 10. Práce na samostatné úloze.

11. - 13. Vizualizační prostředí, vizualizace samostatné úlohy z předchozích cvičení.

14. Bezpečnostní systémy.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Process Automation Handbook: A Guide to Theory and Practice by Jonathan Love, Springer 2007

2. Process Dynamics and Control by Dale E. Seborg, Thomas F. Edgar, Duncan A. Mellichamp, Wiley 2003

3. Control System Design Guide by George Ellis, Elsevier Academic Press 2004

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l. Web předmětu: https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=17

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3M35RIS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12539204.html