Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Automatické řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A3B35ARI Z,ZK 7 4P+2L česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu A3B35ARI je podmínkou pro zápis na předmět A3B35MSD.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Základní kurz automatického řízení. Seznamuje s základními pojmy a vlastnostmi dynamických systémů fyzikálních, inženýrských, biologických, ekonomických, robotických a informatických. Vysvětluje, jak lze pomocí zpětné vazby měnit chování a potlačit vliv neurčitosti. Představuje klasické i moderní metody analýzy a návrhu automatických řídicích systémů. Studenti oboru řízení budou na těchto myšlenkách a poznatcích stavět při studiu pozdějších speciální předmětů. Studenti dalších oborů a programů se zde přesvědčí o tom, že obor řízení je inspirující, všudypřítomný a zábavný, a že stojí za to s ním i v budoucnu spolupracovat.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD3B35ARI

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3B35ARI

Požadavky:

Stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1.Úvod

2.Modelování systémů

3.Dynamické chování

4.Vlastnosti systémů

5.Stabilita

6.Zpětná vazba

7.Root locus

8.Frekvenční metody

9.Stavové metody

10.Polynomiální metody

11.Robustní řízení

12.Číslicové řízení

13.Nelineární systémy

14.Složitější systémy

Osnova cvičení:

1.Úvod: Pravidla hry, bezpečnost práce a ukázky systémů v laboratoři

2.Software: Matlab, System Control Toolbox, Polynomial Toolbox, Simulink 3.Nelinearity a linearizace

4.Systémy, modely, identifikace, analýza

5.Laboratorní úloha - Identifikace

6.Laboratorní úloha - Identifikace a analýza

7.Praktický návrh regulátorů

8.Laboratorní úloha - Návrh řízení

9.Laboratorní úloha - Návrh řízení

10.Prezentace výsledků laboratorní úlohy

11.Diskrétní systémy a modely

12.Simulační úloha

13.Prezentace výsledků simulační úlohy

14.Praktický test: Analýza a návrh

.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 28p+6lStránky předmětu:https://moodle.fel.cvut.cz/course/search.php?search=a3b35ari

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/search.php?search=a3b35ari
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12538304.html