Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Komunikace a měření v multimediální technice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B37KMM Z,ZK 6 0P+4L+2D česky
Vztahy:
Předmět A2B37KMM nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B0B37LAV (vztah je symetrický)
Předmět A2B37KMM může být splněn v zastoupení předmětem B0B37LAV
Garant předmětu:
Petr Honzík
Přednášející:
Karel Fliegel, Petr Honzík, Karel Ulovec
Cvičící:
Karel Fliegel, Petr Honzík, Karel Ulovec
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Cílem předmětu je rozšířit znalosti a zejména posílit praktickou aplikovatelnost těchto znalostí z oblasti zvuku, obrazu a komunikace v multimediálních systémech. V oblasti zvuku je stěžejní zaměření na elektroakustické měniče používané v moderních elektronických a komunikačních zařízeních, jejich praktické použití a zejména propojení s digitálními částmi těchto systémů. V oblasti obrazu se jedná zejména o praktické aspekty získání a zpracování obrazové informace na moderním dostupném hardware. Část zaměřená na komunikaci v multimediálních systémech pokrývá měření týkající se přenosu zvukových a obrazových dat.

Předmět je určen pro studenty závěrečného ročníku bakalářského studia. Přidanou hodnotou je rozšíření a zejména praktické ukotvení získaných znalostí vedoucí k jejich snadné aplikaci ať už v projektech v praxi nebo v dalším studiu.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičení (laboratorní úlohy), odevzdání semestrální práce, obojí bude hodnoceno.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod, implementace základního zpracování akustických signálů

2. Zpracování signálu z mikrofonu s PDM výstupem

3. Zpracování signálu z mikrofonu s I2S výstupem, měření přenosové funkce

4. Zpracování signálu z mikrofonu s TDM výstupem, směrový systém

5. Měření na miniaturních reproduktorech, nelineární zkreslení

6. Měření na ultrazvukových měničích, měření vzdálenosti.

7. Připojení kamery, obslužný program, základní operace nad obrazem v reálném čase.

8. Předzpracování videa (např. vyvážení bílé, potlačení šumu, doostřování, stabilizace, barevné klíčování).

9. Komprese, záznam a streamování videa.

10. Úvod do měření v multimediálních bezdrátových systémech, časová, frekvenční a signálová doména

11. Měření na systému digitální televize

12. Měření na systému digitálního rozhlasu

13. Měření na systému bezdrátové datové komunikace

14. Prezentace semestrální práce, hodnocení, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Vzhledem k šíři předmětu není určena povinná literatura, pouze doporučená:

1. Škvor, Z., Elektroakustika a akustika, ČVUT 2012

2. Matthias Geier, Play and Record Sound with Python, https://python-sounddevice.readthedocs.io/ , MIT, 2021

3. Ashwin Pajankar, Raspberry Pi Image Processing Programming: Develop Real-Life Examples with Python, Pillow, and SciPy, Apress, 2017

4. Sandipan Dey, Hands-On Image Processing with Python: Expert techniques for advanced image analysis and effective interpretation of image data, Packt Publishing, 2018

5. Dobeš, J., Žalud, V.: Moderní radiotechnika. BEN, 2006, ISBN 80-7300-132-2.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B37KMM
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C3-436
Honzík P.
Ulovec K.

11:00–14:15
Dejvice
Laboratoř
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12533504.html