Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Elektrické pohony a trakce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B14PO1 Z,ZK 6 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Aplikace pohybové rovnice v pohonech, moment motoru, zátěže, dynamický. Provozní stavy, elektromechanické přechodné děje. Pohony se stejnosměrnými motory, asynchronními motory, synchronními motory, SRM, EC motory, lineárními motory. U každého typu základní vlastnosti, řízení rychlosti a blokové schéma regulace, oblasti použití. Struktura řídicího počítače elektrického pohonu, organizace sdílených prostředků řídicího počítače, speciální obvodové bloky pro měření a generování signálů v pohonech, programovací techniky a jazyky pro vývoj a testování software, přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému, vzorkování v čase a kvantování v amplitudě, aliasing, diferenční rovnice a číslicové regulační algoritmy. Postup uvádění pohonu do provozu

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B14PO1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B14PO1

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních (max.3 omluvené absence), absolvování kontrolního testu, předložení vlastních zpracování úloh

Osnova přednášek:

1. Definice elektropohonu, jejich třídění, logického řízení pohonů

2. Spojitá regulace,.přenosy, statické a dynamické chování regulační soustavy, Pohybová rovnice

3. Rozbor provozních stavů, elektromechanické přechodové děje,

4. Bloková schémata řízení pohonů se stejnosměrnými motory, matematický model

5. Pohony s asynchronními motory, transformace do dvou os, princip vektorového a přímého řízení momentu

6. Pohony se synchronními motory, budící systémy, řízení rychlosti synchronních motorů

7. Pohony s EC motory, pohony s SRM, pohony s lineárními motory

8. Řídicí počítač pro elektrické pohony a jeho struktura

9. Organizace sdílených prostředků řídicího počítače, systém přerušení, systém DMA

10. Speciální obvodové bloky pro podporu měření a generování signálů v elektrických pohonech

11. Programovací techniky a jazyky pro vývoj a testování software elektrických pohonů

12. Přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému, vzorkování v čase a kvantování v amplitudě

13. Diferenční rovnice a číslicové regulační algoritmy

14. Projektování pohonů, postup při výběru dodavatele,Uvádění pohonů do provozu

Osnova cvičení:

1. Seznámení s laboratoří pohonů, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád. Zadání samostatné úlohy kont.řízení

2. Programování logického automatu Moeller.

3. Počítání příkladů.

4. Měření momentu setrvačnosti a dynamické momentové charakteristiky.

5. Řízení otáček asynchronních motorů frekvenčním měničem.

6. Kontrolní test. Kontrola a ověření funkce navrženého kontaktového řízení na log.automatu Moeller.

7. Ventilový motor. Řízení pohonu Maxon

8. Vývojové prostředí MPLAB a kompilátor C18

9. MPLAB simulátor

10. Compare unit a PWM generátor

11. Kvadraturní detektor

12. Číslicový filtr

13. PS regulátor

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Pavelka, J.: Elektrické pohony. Praha: ČVUT. 2006

[2]Pavelka, J., Lettl J., Hlinovský V.: Cvičení z elektrických pohonů. Praha: ČVUT.

[3]Balátě, J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2004. ISBN 80-7300-148-9.

[4]PIC18FXX2 Data Sheet DS39564C. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2006

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B14PO1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12529704.html