Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Mikroprocesory pro výkonové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B14MIS Z,ZK 5 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Digitální technika, kombinační a sekvenční obvody, CAD nástroje pro návrh. Struktura řídicího počítače výkonových systémů, signálové procesory a doplnění vlastností ALU pro rychlé výpočty v reálném čase, systém přerušení a DMA, bloky pro měření analogových a impulsních signálů, bloky pro generování impulsních signálů, komunikace mezi počítači, dozor běhu programu, programovací jazyky pro vývoj software výkonových systémů a jejich základní vlastnosti, programovací techniky - přehled, prostředky pro vývoj software (simulátory, emulátory, monitory), obvody pro úpravu signálů vně počítače, přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému, metodika ladění a paramtrizace programů, zásady a pravidla pro realizaci a použití řídicích počítačů výkonových systémů. Operační systém reálného času.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B14MIS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B14MIS

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

Osnova přednášek:

1. Úvod - digitální technika

2. Logické funkce, logické kombinační obvody, hradlová pole

3. Logické sekvenční obvody, formy popisu, struktura, návrh synchronních obvodů

4. Typické stavební bloky digitálního systému (kombinační a sekvenční)

5. Speciální bloky počítačů výkonových systémů

6. Prostředky pro vývoj řídicích programů a programovací jazyky

7. Systémová struktura řídicího počítače výkonových systémů

8. Systém přerušení a DMA

9. Měření analogových a impulsních signálů počítačem

10.Generování přesných impulsních signálů pro měniče

11.Digitální komunikace mezi počítači UART, SPI, CAN, I2C, Ethernet

12.Signálové procesory (DSP)

13.Struktura řídicích programů

14.Operační systém reálného času

Osnova cvičení:

1. Seznámení s laboratoří výkonových systémů, úvod do ISE

2. Kombinační obvody

3. Kombinační obvody

4. Sekvenční obvody

5. Sekvenční obvody

6. Úvod do MPLAB IDE

7. Systémová architektura

8. Systémová architektura

9. Periferie pro pohony

10.Periferie pro pohony

11.Periferie pro pohony

12.Test

13.Dodatečné odevzdání úloh

14.Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Přednášky k předmětu A1B14MIS.

[2] Perrin, J.P., Denouette, M., Daclin, E.: Logické systémy. SNTL, Praha 1972.

[3] Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL. BEN, Praha 2006.

[4] Herout, P.: Učebnice jazyka C. 5. vyd. Kopp, Č.Budějovice, 2008.

[5] Microchip: MPLAB C18 C Compiler, Getting Started, 2005, DS51295

[6] Microchip: MPLAB C18 C Compiler User?s Guide, 2005, DS51288J.

[7] Microchip: PIC18F87J11 Family Data Sheet, 2009, DS39778D.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B14MIS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12529604.html