Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Výkonová elektronika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B14VE1 Z,ZK 5 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Výkonové polovodičové součástky, jejich sériové a paralelní řazení, napěťové a proudové dimenzování, usměrňovače v uzlovém a můstkovém zapojení, reverzační usměrňovače, generátory řídicích impulzů, střídavé a stejnosměrné měniče napětí, napěťové, proudové, rezonanční střídače, měniče kmitočtu, maticové měniče, základy elektromagnetické kompatibility, spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými a střídavými motory, přehled aplikací výkonových polovodičových měničů v technické praxi

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B14VE1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B14VE1

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, absolvování kontrolního testu, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

Osnova přednášek:

1. Historie, základní pojmy a definice výkonové elektroniky, charakteristiky výkonových polovodičových součástek

2. Jednopulzní usměrňovač, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací, charakteristika, komutace

3. Usměrňovače v uzlovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky

4. Usměrňovače v můstkovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky

5. Blokové schéma generátoru řídících impulzů, reverzační usměrňovače a jejich řízení

6. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek, napěťové a proudové dimenzování

7. Základy elektromagnetické kompatibility

8. Střídavé měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti

9. Stejnosměrné měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti

10. Napěťové, proudové a rezonanční střídače, způsoby řízení

11. Nepřímé a přímé měniče kmitočtu, maticové měniče

12. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými motory, pracovní režimy, způsoby řízení

13. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se střídavými motory, pracovní režimy, způsoby řízení

14. Přehled aplikací výkonových polovodičových měničů v technické praxi

Osnova cvičení:

1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem

2. Označování výkonových polovodičových součástek, práce s katalogy

3. Jednopulzní usměrňovač, různé typy zátěže

4. Řízený usměrňovač v uzlovém zapojení

5. Řízený jednofázový můstkový usměrňovač

6. Řízený trojfázový můstkový usměrňovač

7. Reverzační řízený usměrňovač, okruhové proudy

8. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek

9. Kontrolní test, příklady

10. Zpětné vlivy řízeného usměrňovače na napájecí síť

11. Jednofázový měnič střídavého napětí

12. Měnič stejnosměrného napětí

13. Jednofázový napěťový střídač

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007

2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT

v Praze, Praha, 2007

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B14VE1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12529504.html