Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Elektrické stroje a přístroje 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B14SP1 Z,ZK 6 3+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Elektrický pohon a jeho komponenty. Elektromechanická přeměna energie. Rotační měniče - stejnosměrné stroje, asynchronní motory, synchronní alternátory a motory. Netočivé měniče - transformátory. U každého typu princip, základní uspořádání, vlastnosti a základní charakteristiky, oblasti použití. Teorie vypínání, vzájemný vliv vypínače a vypínaného obvodu. Elektrický oblouk, obloukové napětí. Vypínání zkratů. Zotavené napětí, spínací přepětí, jisticí a ochranné přístroje NN

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B14SP1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B14SP1

Požadavky:

Aktivní účast na laboratorních cvičeních, řádné vedení dokumentace a zpracování výsledků měření, odevzdání protokolů z měření

Osnova přednášek:

1. Elektrický pohon a jeho komponenty. Elektromechanická přeměna energie. Aplikace elektrotechnických zákonů

2. Stejnosměrné stroje, princip, provedení, základní charakteristiky. Generátory a motory

3. Spouštění a brzdění motorů. Společné vlastnosti stejnosměrných strojů, princip komutace

4. Transformátory, princip a provedení, základní vlastnosti. Spojení vinutí trojfázového transformátoru

5. Základní provozní stavy, paralelní práce. Střídavé točivé elektromechanické měniče, točivé magnetické pole

6. Asynchronní stroje, princip, použití, vlastnosti. Jednofázový asynchronní motor

7. Elektrické stroje pro energetiku. Synchronní generátory, princip činnosti a konstrukční provedení

8. Úvod do elektrických přístrojů. Funkce přístroje. Spínací oblouk

9. Vypínání stejnosměrných obvodů. Vliv rychlosti vypínání a indukčnosti obvodu

10. Vypínání střídavých obvodů. Vliv obloukového napětí. Deformace vypínaného proudu

11. Zotavené napětí. Vliv tvaru zotaveného napětí na vypínací proces

12. Spínací přepětí ve střídavých obvodech. Vypínání malých induktivních a kapacitních proudů

13. Jisticí přístroje pro rozvody NN, jejich charakteristiky a aplikace

14. Ochranné přístroje pro rozvody NN, proudové chrániče, svodiče přepětí

Osnova cvičení:

1.Seznámení s laboratoří, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, řiditelné zdroje a jejich ovládání

2.Spouštění a reverzace stejnosměrného motoru. Měření otáček a momentu. Cejchování tachodynama

3.Motor s cizím buzením - zatěžovací charakteristiky

4.Řízení otáček stejnosměrného motoru s cizím buzením

5.Transformátor - měření naprázdno a nakrátko, náhradní schéma

6.Asynchronní motor - spouštění, momentová charakteristika

7.Synchronní alternátor - fázování na síť, práce na síti

8.Ovládání elektrického stroje pomocí stykačů -stykačové kombinační obvody

9.Aplikace programovatelných relé v obvodech řízení rozváděčů I

10.Aplikace programovatelných relé v obvodech řízení rozváděčů II

11.Nadproudé relé, vypínací charakteristiky

12.V - A charakteristiky stykačů

13.Měření oteplení proudové dráhy

14.Opravná měření, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče. Praha: ČVUT. 2015

2. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče - cvičení. Praha: ČVUT. 2006

3. Flurscheim, C.H., Power Circuit Breaker, Theory and Design. IEE.1982

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B14SP1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12529404.html