Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Antény a EMC v rádiové komunikaci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2M17AEK Z,ZK 5 2+2L česky
Předmět je náhradou za:
Antény a šíření vln (X17ANT)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Student se seznámí se základy analýzy a návrhu jednotlivých typů antén (liniové, plošné, reflektorové anténní, anténní čočky a radomy) a anténních soustav, měřením v anténní a přenosové technice včetně praktických měření ve specializované anténní laboratoři. Seznámí se problematikou elektromagnetické kompatibility - rušivého elektromagnetického vyzařování a odolnosti a jejich praktickým testováním a kritérii volby antény pro danou radiokomunikační pevnou, pohyblivou, pozemskou i družicovou službu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M17AEK

Požadavky:

Zápočet je nezbytnou podmínkou pro absolvování zkoušky. Veškerá měření je nutno absolvovat a zpracovat - více informací k zadáním na www.elmag.org resp. kme.fel.cvut.cz. Zkusební okruhy zkoušky (test + řešení úloh) jsou dány základními okruhy podle náplně jednotlivých přednášek.

Studenti kombinované formy studia musí rovněž absolvovat veškerá měření. V případě absence je musí nahradit podle rozpisu konání příslušných měření se studenty prezenční formy studia (nutno konzultovat vždy s vedoucím laboratoří). Výuka probíhá formou konzultací, je proto nezbytné, aby studenti měli předem k dispozici příslušné texty z literatury:

Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007

Svačina,J.: Elektromagnetická kompatibilita, VUTIUM 2001

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1.Vyzařování a šíření elektromagnetické vlny a antény pro radiokomunikační služby

2.Měřicí metody pro měření parametrů antén, kritéria volby antény pro daný systém

3.Hlediska návrhu antén, vysílací a přijímací antény, reciprocita, dualita, komplementarita

4.Liniové antény, proudové rozložení, impedance, směrové charakteristiky

5.Anténní řady a soustavy

6.Smyčkové antény, štěrbinové antény, mikropáskové antény

7.Řešení antén pomocí geometrické optiky, plošné vyzařující struktury, trychtýřové antény

8.Reflektorové antény, anténní soustavy s více reflektory, anténní čočky a radomy

9.Frekvenčně širokopásmové antény, šroubovice, spirála, logaritmicko-periodická anténa

10.Konstrukce a technologie jednotlivých typů antén pro daná pásma a služby

11.Elektromagnetická interference, řetězec přenosu rušení, druhy vazeb, odrušovací prvky

12.Elektromagnetické stínění a jeho účinnost, složky útlumu stínění, měření EMI

13.Elektromagnetická odolnost a její testování

14.Měření elektromagnetických polí, citlivý příjem, radiometrie, hygienické normy

Osnova cvičení:

1.Výpočet základních parametrů antén

2.Měření na specializovaném anténním pracovišti - základní postupy

3.Měření na specializovaném anténním pracovišti - metody a vyhodnocení

4.Výpočet a modelování vyzařování liniových antén

5.Měření směrových charakteristik antén

6.Měření vstupní impedance antén - přizpůsobení

7.Měření zisku antén

8.Měření polarizačních vlastností antén

9.Výpočet a modelování vyzařování trychtýřových antén

10.Výpočet a modelování vyzařování reflektorových antén

11.Měření v problematice EMC, měření rušení a testování odolnosti

12.Výpočet a měření stínicí účinnosti

13.Měření rušivého vyzařování

14.Vyhodnocení měření a modelů

Cíle studia:

Seznámení se základy analýzy a návrhu jednotlivých typů antén a anténních soustav, měřením v anténní a přenosové technice.

Studijní materiály:

1.Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007

2.Prokop, J., Vokurka, J.: Šíření elektromagnetických vln a antény. SNTL, Praha 1982

3.Johnson, C.R.: Antenna Engineering Handbook. McGraw-Hill, Inc., London, 1993

4.Mott, H.: Antennas for Radar and Communications. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1992

5.Milligan, T.A.: Modern Antenna Design. McGraw-Hill Book Company. London, 1985

6.Balanis,A.,C.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997

7.Kraus,J.D.: Antennas, McGraw-Hill, 1988

8.Svačina,J.: Elektromagnetická kompatibilita, VUTIUM 2001

9.Paul,R.C.: Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley and Sons, New York, 1992

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M17AEK
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12528804.html