Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vysokonapěťové zkušebnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0B15VNZ Z,ZK 4 14+6L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s metrologickým systémem a zkušebními postupy v oblasti techniky vysokých napětí. Dále seznamuje s moderními diagnostickými metodami, které se aplikují v elektroenergetických systémech. Předmět také otevírá problematiku vyhodnocování a interpretace výsledků získaných při aplikaci diagnostických metod a vysokonapěťových zkoušek.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B15VNZ

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Metrologický systém a zkušebnictví.

2. Zkušebny a laboratoře vysokých napětí.

3. Izolační systémy a jejich vlastnosti.

4. Stárnutí izolačních systémů, druhy el. namáhání a pochody při přeskoku a průrazu.

5. Napěťové zkoušky a jejich vyhodnocování.

6. Technická diagnostika, diagnostické systémy.

7. Diagnostika elektrických strojů točivých a netočivých.

8. Diagnostika kabelů.

9. Diagnostika svodičů přepětí a výkonových vypínačů.

10. Metody pro rozbory izolačních olejů.

11. Speciální neelektrické diagnostické metody.

12. Vyhodnocování a interpretace výsledků diagnostických metod.

13. Možnosti využití expertních systémů v diagnostice.

14. Monitorovací systémy.

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v laboratorních a provozních podmínkách, seznámení s laboratoří vn.

2. Napěťové zkoušky - úvod a zadání týmové práce.

3. Napěťové zkoušky - praktická realizace zadané týmové práce.

4. Napěťové zkoušky - prezentace výsledků týmové práce.

5. Měření ztrátového činitele a kapacity.

6. Metoda obnoveného napětí.

7. Měření částečných výbojů.

8. Detekce poruch transformátorových vinutí - metoda SFRA.

9. Detekce poruch transformátorových vinutí - metoda LVIM.

10. Detekce poruch kabelových vedení.

11. Vybavení vn zkušeben - exkurze.

12. Diagnostika izolačních olejů - exkurze.

13. Realizace expertních systémů v prostředí Matlab.

14. Kontrola laboratorních záznamů a zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1243206.html