Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Rozvoj energetických systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16RES Z,ZK 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a budoucím rozvojem energetických systémů z hlediska technologického pokroku, ekologické přijatelnosti, legislativních principů Evropské unie, se zaměřením na aktuální vývoj moderních energetických technologií.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/rozvoj-energetickych-systemu

Osnova přednášek:

1. Definice základních typů energetických systémů, charakteristika jejich jednotlivých prvků a vazeb

2. Energetická politika Evropského společenství v historických souvislostech

3. Energetická politika Evropské unie

4. Energie v produkční funkci

5. Územní energetická bilance

6. Energetická náročnost tvorby HDP

7. Metody prognózování v energetice a změny spotřebitelského chování v čase

8. Měření a vyhodnocování dodávky elektřiny a plynu v ČR

9. Těžba, doprava a užití ropy a zemního plynu, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty

10. Těžba a užití uhlí, moderní technologie a jejich ekonomické a ekologické aspekty

11. Jaderná energetika, palivový cyklus, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty

12. Uplatnění progresivních technologií v energetice a dopravě

13. Aktuální otázky světové energetiky

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Zadání semestrální práce ve skupinách

2. Analýza roční bilance elektřiny ČR - případová studie

3. Analýza roční bilance elektřiny ČR, grafická podoba Sankeyova diagramu

4. Společné spalování biomasy a fosilních paliv - případová studie

5. Společné spalování biomasy a fosilních paliv - případová studie

6. Společné spalování biomasy a fosilních paliv - případová studie

7. Test, kontrola seminárních prací

8. Analýza TDD - případová studie

9. Analýza TDD - případová studie

10. Analýza TDD - případová studie

11. Případová studie ekonomického hodnocení dovozu elektřiny do ES ČR

12. Prezentace a hodnocení semestrálních prací

13. Prezentace a hodnocení semestrálních prací

14. Rezerva

Cíle studia:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/rozvoj-energetickych-systemu

Studijní materiály:

1. Trh s elektřinou: úvod do liberalizované energetiky. Vydání druhé, aktualizované. Praha: Asociace energetických manažerů, 2016. ISBN 978-80-260-9212-4.

2. Trh s plynem: úvod do liberalizované energetiky. Vydání první. Praha: Asociace energetických manažerů, 2015. ISBN 9788026092117.

3. Státní energetická koncepce ČR z roku 2015, dostupná na http://www.mpo.cz/dokument158012.html

4. DOLEŽAL, Jaroslav. Jaderné a klasické elektrárny. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04936-5

5. ČERNOCH, Filip a Veronika ZAPLETALOVÁ. Energetická politika Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6073-9.

6. Working towards an internal energy market for the benefit of all EU consumers!. Ljubljana: ACER, 2012. ISBN 978-929-5083-011.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1242606.html