Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Řízení elektroenergetických soustav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M15RES Z,ZK 5 14+6c česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět seznamuje s fyzikálními a ekonomickými charakteristikami a modely elektrizační soustavy. Zabývá se optimalizací režimů, řízením činného a jalového výkonu v izolovaných a propojených soustavách, řešením mimořádných stavů a hodnocením spolehlivosti. Popisuje také současný stav liberalizace trhu s energiemi a provoz zdrojů v něm.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M15RES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M15RES

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Statické a ekonomické charakteristiky zdrojů, statické charakteristiky zátěží, statické charakteristiky propojených soustav.

2. Predikce výkonů a diagramy zatížení.

3. Dispečinky s hierarchie řízení, smart network.

4. Výběr optimální sestavy zdrojů.

5. Ustálený chod soustavy, statické ekvivalenty.

6. Optimalizace ustáleného chodu.

7. Ekonomický dispečink.

8. Dynamika a regulace P-f, přenosové funkce soustavy, dynamika propojených soustav.

9. Použití FACTS v elektrizačním systému.

10. Dynamika a regulace Q-U, systémové stabilizátory.

11. Vyšší funkce řízení (odhad stavu a parametrů, synchronizovaná měření).

12. Havarijní stavy ES a jejich řešení, systémové automatiky a ochrany.

13. Hodnocení spolehlivosti provozu.

14. Dispečerské a podpůrné služby, liberalizace a obchod s energiemi.

Osnova cvičení:

1. Příklady na statické charakteristiky a jejich použití v modelech a výpočtech.

2. Příklady algoritmizace predikce výkonů.

3. Exkurze na dispečink.

4. Příklady na algoritmizaci výběru optimální sestavy agregátů.

5. Příklad použití programu výpočtu ustáleného chodu.

6. Příklad optimalizace režimu na minimalizaci ztrát, minimalizaci nákladů.

7. Příklady na optimální rozdělování výkonu s omezeními a bez omezení.

8. Sestavení modelu regulace P-f v propojených soustavách.

9. Příklad použití FACTS v řízení soustav.

10. Dynamika a regulace Q-U, systémové stabilizátory.

11. Příklad na odhad provozního stavu a synchronizované fázory.

12. Model provozu v ostrovním režimu.

13. Výpočet kriterií hodnocení spolehlivosti. Aplikace metody Monte Carlo.

14. Příklady na dimenzování dispečerských služeb.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1240806.html