Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrárny

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M15ENY Z,ZK 5 14+6c česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět seznamuje s dimenzováním a funkcí elektráren všech typů. Popisuje topologie schémat zapojení, provozní režimy, řešení regulačních a bezpečnostních problémů. Modeluje dynamiku a regulaci hlavních součástí všech typů elektráren. Hodnotí a popisuje regulační vlastnosti a programy elektráren.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M15ENY

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M15ENY

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Koncepce a standardy pro dimenzování elektrárenských zařízení. Topologie schémat elektráren.

2. Kontingenční analýza schémat elektráren.

3. Informační sítě a automatiky v elektrárnách.

4. Práce bloku do velké soustavy a do ostrova. Primární regulace bloku.

5. Elektrické ochrany v elektrárnách.

6. Koncepce a standardy pro nastavování ochran. Typové projekty.

7. Ochrany a automatiky vlastní spotřeby.

8. Ochrany a režimy distribuované generace výkonu.

9. Dynamika, modely a regulační obvody parních turbín.

10. Dynamika, modely a regulační obvody vodních turbín.

11. Dynamika, modely a regulační obvody parogenerátorů.

12. Dynamika jaderného reaktoru.

13. Bezpečnost a regulační obvody jaderného reaktoru.

14. Regulační programy a řídící systémy parních a jaderných elektráren.

Osnova cvičení:

1. Příklady dimenzování základních zařízení elektráren.

2. Příklady kontingenční analýzy schémat elektráren.

3. Exkurze do parní/vodní elektrárny.

4. Sestavení modelu práce bloku do velké soustavy a do ostrova.

5. Výpočty nastavení ochran bloku.

6. Měření na ochranách.

7. Příklady sekvenčních automatik.

8. Sestavení modelu větrné elektrárny.

9. Sestavení modelu a simulace práce skupiny as. motorů vlastní spotřeby.

10. Sestavení modelu parní turbíny.

11. Sestavení modelu vodní turbíny.

12. Sestavení modelu parogenerátoru.

13. Sestavení modelu jaderného reaktoru.

14. Měření na školním reaktoru „Vrabec“.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1240506.html