Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Systémové inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16SIR Z,ZK 5 14+6c česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Systémový přístup a rozhodování v manažerské praxi, rozhodovací modely, teorie her, rozhodování za rizika a neurčitosti, vícekriteriální rozhodování, stochastické programování, expertní systémy

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16SIR

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16SIR

Požadavky:

viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/systemove-inzenyrstvi-a-rozhodovani

Osnova přednášek:

1.Charakteristika disciplíny, systémový přístup, fáze řešení

2.Rozhodovací procesy - základní pojmy, klasifikace, škály

3.Teorie her - základní pojmy, metody řešení, aplikace

4.Rozhodování za rizika - metody, aplikace

5.Rozhodování za neurčitosti - metody, aplikace

6.Vícekriteriální optimalizace - úvod, metody stanovení vah

7.Vícekriteriální hodnocení variant - jednoduché metody, užití

8.Vícekriteriální hodnocení variant - složitější metody

9.Vektorová optimalizace - jednoduché metody, aplikace

10.Vektorová optimalizace - složitější metody

11.Stochastické programování - aktivní a pasivní metody

12.Expertní metody - metody, organizace

13.Expertní metody - vyhodnocování

14.Rozhodovací úloha manazera

Osnova cvičení:

1.Opakování - lineární programování

2.Rozhodovací procesy - typické úlohy

3.Maticové hry, metody řešení, aplikace

4.Rozhodování za rizika a neurčitosti - typické úlohy

5.Vícekriteriální optimalizace - typické úlohy

6.Vícekriteriální hodnocení variant - metody řešení

7.Definice cílů a kritérií v rozhodovacích situacích

8.Vektorová optimalizace - metody řešení

9.Modelový příklad na rozhodování (týmová práce)

10.Stochastické programování - metody řešení

11.Test

12.Expertní metody - váhy kritérií

13.Expertní metody - modelový příklad (týmová práce)

14.Softwarová podpora rozhodování

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Fotr, J., Švecová L., Dědina J., Hrůzová H., Richter, J.: Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Ekopress 2006

2.Dostál P., Sojka Z., Rais K.: Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada 2005

3.Ochrana F.: Manažerské metody ve veřejném sektoru. Ekopress 2007.

4.Dudorkin, J.: Systémové inženýrství a rozhodování. Praha: ČVUT 1990

5. Janíček P., Marek J. a kol.: Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Grada 2013

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/systemove-inzenyrstvi-a-rozhodovani
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1238506.html