Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Historie I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0B16HI1 KZ 4 14+6s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět se zabývá zkoumáním davových hnutí 20. století a různých podob totalitního státu. Osu výkladu tvoří politické a hospodářsko-sociální dějiny rozšířené o filozofické a psychologické souvislosti historického vývoje. Metodicky je zaměřen na odkrývání historických kořenů současného dění. Nastoluje také otázky poznatelnosti dějin či potřeby vyrovnání se s minulostí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B16HI1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16HI1

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-1

Osnova přednášek:

1.Úvod do studia dějin 20. století.

2.Euro-americká civilizace na přelomu 19. a 20. století.

3.První světová válka.

4.Důsledky války pro Evropu.

5.Filozofické a psychologické aspekty vzniku totalitních ideologií.

6.Německo za Výmarské republiky.

7.Vznik Sovětského Svazu.

8.Nacistická éra v Německu, A. Hitler.

9.Stalinismus a J. V. Stalin.

10.Druhá světová válka.

11.Poválečná Evropa.

12.Východní socialistický blok.

13.Současná politika mezinárodní a česká.

14.Odraz historických událostí v umění.

Osnova cvičení:

1.Úvod do studia dějin 20. století.

2.Euro-americká civilizace na přelomu 19. a 20. století.

3.První světová válka.

4.Důsledky války pro Evropu.

5.Filozofické a psychologické aspekty vzniku totalitních ideologií.

6.Německo za Výmarské republiky.

7.Vznik Sovětského Svazu.

8.Nacistická éra v Německu, A. Hitler.

9.Stalinismus a J. V. Stalin.

10.Druhá světová válka.

11.Poválečná Evropa.

12.Východní socialistický blok.

13.Současná politika mezinárodní a česká.

14.Odraz historických událostí v umění.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Nálevka, B. Světová politika ve 20.století. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2000

2.Luňák, P. Západ. Spojené Státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri. 1997

3.Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M. Východ.Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku. Praha: Libri.2000

4.Moravcová,D. et al. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941. Praha: ISE. 1994

5.Bullock, A. Hitler a Stalin.Paralelní životopisy. Plzeň. 1995

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1235306.html