Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Počítačová podpora výroby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD3M33PPV Z,ZK 5 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s informační podporou výrobních systémů řízených a integrovaných výpočetními systémy a podnikovými informačními systémy. Předmět se zabývá infrastrukturní podporou, modelováním výrobních systémů a podniků, datových toků v nich, funkčními modely a nástroji pro modelování. Nemalá pozornost je věnována i otázkám standardizace a principům využívaným v konkrétních systémech.

Požadavky:

Základní znalosti relačních DBMS, základní znalosti počítačových sítí

Osnova přednášek:

1.Výrobní systémy a jejich klasifikace, typy výroby, podniková informatika a role výpočetní techniky na různých úrovních podniku. Druhy informace, jejich zdroje a procesy ve výrobním podniku.

2.Hierarchie podnikových struktur, funkce, procesy. Architektura informačního systému podniku. Standardizace.

3.Analýza a modelování informačních toků ve výrobním podniku, metodologie IDEF0.

4.Modelovací nástroje, jazyk UML.

5.Základní optimalizační úlohy v podniku, jejich formulace, složitost a možnosti řešení (časoprostorové optimalizace s omezeními - rozvrhovací úlohy)

6.Plánování podnikových zdrojů (ERP), informační podpora plánování zdrojů.

7.Business Intelligence (BI), funkcionalita, role a využití umělé inteligence v BI.

8.Elektronické podnikání (e-Business) a mobilní obchodování (m-Commerce), architektury, komponenty, bezpečnost.

9.Řízení vztahu k zákazníkům (CRM), řízení podnikového obsahu/dokumentace (ECM), systémy pro správu obsahu (CMS) - principy a řešení.

10.Principy integrace podnikových aplikací, standardy pro výměnu dat.

11.Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS), řešení bezpečnosti podnikových ICT systémů

12.Systémy řízení kvality, jejich struktura a příklady řešení.

13.Klasické a moderní nástroje zlepšování kvality, strategie plánování kvality

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Organizace cvičení, požadavky k zápočtu, BOZP.

2.Standardní součásti IS podniku, příklady.

3.Strukturovaná analýza a modelování informačních toků ve výrobním podniku I - řešení úlohy

4.Strukturovaná analýza a modelování informačních toků ve výrobním podniku II - řešení úlohy

5.Strukturovaná analýza a modelování informačních toků ve výrobním podniku III - řešení úlohy

6.Objektová analýza a modelování UML ve výrobním podniku I - řešení úlohy

7.Objektová analýza a modelování UML ve výrobním podniku II - řešení úlohy

8.Objektová analýza a modelování UML ve výrobním podniku III - řešení úlohy

9.Systémy pro správu obsahu (CMS), použití

10.Integrace podnikových aplikací, webové služby I - řešení úlohy

11.Integrace podnikových aplikací, webové služby II - řešení úlohy

12.Příklady řešení bezpečnosti podnikových ICT systémů

13.Systémy řízení kvality, příklad řešení.

14.Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Gála L., Pour J., Toman P.: Podniková informatika. Grada Publishing, 2006

2.Basl J.: Podnikové informační systémy. Grada Publishing, 2002

3.Britton Ch., Bye P.: IT Architectures and Middleware: Strategies for Building Large, Integrated Systems. Addison-Wesley Professional, 2004.

4.Cummins F. A.: Enterprise Integration. An Architecture for Enterprise Application and System Integration. OMG Press, Wiley, 2002.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1224706.html