Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Diagnostika elektrických pohonů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0M14DGP Z,ZK 5 14+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Požadavky na jakost výrobku. Spolehlivost - kvalitativní ukazatele, označování a zjišťování spolehlivosti. Poruchy, statistika poruch. Typové zkoušky točivých strojů, transformátorů, rozváděčů a elektrických zařízení. Napěťové zkoušky izolačních systémů. Diagnostika a monitorování elektrotechnických zařízení. Rušivé signály ve výkonových systémech. Základní pojmy elektromagnetické kompatibility - emise a odolnost, meze, metody zkoušení. Posuzování shody a certifikace výrobků z hlediska EMC

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M14DGP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M14DGP

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Význam zkušebnictví, požadavky na jakost výrobků

2.Organizace práce zkušeben, význam a druhy zkoušek

3.Příručka jakosti, státní akreditace

4.Předpisy a normy ve zkušebnictví - certifikace výrobků v Evropské unii

5.Technické vybavení zkušeben

6.Typové zkoušky elektrických strojů, měření v ustálených stavech

7.Typové zkoušky elektrických strojů, měření v přechodných stavech

8.Měření elektrotechnických zařízení - telekomunikace, řídicí systémy

9.Měření elektromagnetické kompatibility elektrických pohonů

10.Diagnostika stavu elektrotechnických zařízení

11.Měřicí systém řízený počítačem

12.Sběrnice RS-232, GPIB, CAN, USB

13.Ovládání přístrojů počítačem a přenos dat pomocí LabWindows/ LabView

14.Matematické zpracování dat

Osnova cvičení:

1.Prohlídka zkušebny elektrických strojů na ČVUT

2.Měřený vzorek asynchronní motor - měřící systém

3.Měření izolačního odporu, přiložené napětí, měření odporu vynutí stroje

4.Základní zkoušky typového protokolu - naprázdno, nakrátko, doběh, zatěžování

5.Měření přechodných stavů - rozběh, porovnání s momentovou charakteristikou

6.Měření přechodných stavů - připnutí transformátoru na síť, zkrat na synchronním generátoru

7.Tvorba typového protokolu - archivace naměřených dat

8.Měření vibrací - kritické otáčky, chyby ložisek

9.Měření časových průběhů na osciloskopech

10.Telekomunikační měření - spektrální analyzátor

11.Základní komunikační protokol pro přenos dat mezi PC a měřicím přístrojem- SCPI

12.Programovací prostředí pro měření a vyhodnocení zkoušek - LabView, LabWindows CVI

13.Přenos dat z altimetru, teploměru, osciloskopu do PC - samostatná práce

14.Samostatná práce - kontrola - zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Trinkewitz, Z. Průmyslové zkoušky velkých elektrických strojů točivých. Praha: SNTL. 1981

2.Pavlásek, F., Pivoňka, P. Automatizace zkoušení elektrických strojů. Praha: SNTL. 1985

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1224106.html