Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Řízení elektrických pohonů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M14RPO Z,ZK 5 14+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Elektrický regulovaný pohon, řídicí počítač elektrického pohonu - systémový pohled, metody modulace, skalární řízení, transformace veličin, vektorové řízení, přímé řízení, kompatibilní usměrňovač, servopohony, číslicové zpracování signálů, diskrétní funkce, diferenční rovnice, Z-transformace a její vztah k Laplaceově transformaci, vzorkované systémy, aliasing a jeho důsledky, číslicové filtry, číslicové regulátory, PSD regulátor, odvození a metody pro stanovení koeficientů diferenční rovníce, výpočty v pevné a plovoucí čárce, poměrné jednotky a normalizace veličin, signálové procesory pro pohony, hw podpora pro řešení modulátorů, programové řešení řídících algoritmů, obvodové řešení mikroprocesorových regulátorů, ochranné obvody, ladění, testování a monitorování

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M14RPO

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M14RPO

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

Osnova přednášek:

1. Elektrický regulovaný pohon, řídicí počítač elektrického pohonu - systémový pohled

2. Metody modulace

3. Skalární řízení

4. Transformace souřadnic, model motoru

5. Vektorové řízení

6. Přímé řízení

7. Řízený usměrňovač, servopohony

8. Číslicové zpracování signálů, diskrétní funkce, diferenční rovnice

9. Z-transformace, vzorkované systémy, aliasing a jeho důsledky, číslicové filtry

10. Číslicové regulátory, PSD regulátor, výpočet koeficientů

11 Poměrné jednotky a normalizace veličin, výpočty v pevné a plovoucí čárce, systém fraction

12. Signálové procesory pro pohony, hw podpora pro řešení modulátorů

13. Programové řešení řídících algoritmů, vliv kvantizačních chyb

14. Ochranné obvody, ladění, testování a monitorování

Osnova cvičení:

1. Seznámení s laboratoří výkonových systémů , bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, MPLAB IDE

2. Řídicí jednotka MC1 se signálovým procesorem

3. Výkonové měniče MC1H a MC1L pro řízení asynchronních a synchronních motorů

4. Kompilátor C30, linker a asembler A30, modulární a procedurální programování

5. Simulátor MPLAB C30 a emulátor ICD2, ladění v MC1

6. Třífázový PWM modulátor s ochrannými dobami při komutaci

7. Skalární řízení asynchronního motoru, vzor realizace a analýza řešení

8. Vektorové řízení asynchronního motoru, transformace souřadnic, model motoru, analýza řešení

9. Vektorové řízení asynchronního motoru, PS regulátory, modulátor, analýza řešení

10. Řízení BLDC motoru, vzor realizace

11. Poměrné jednotky, normalizace, syntéza dílčích bloků, výpočty v pevné řádové čárce

12. Vektorové řízení asynchronního motoru, DSP s plovoucí řádovou čárkou, vzor realizace

13. Vektorové řízení, souhrn a přehled řešení

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Balátě, J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2004. ISBN 8073001489.

[2]Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. Praha: Grada, 2003. ISBN-8024705079

[3]dsPIC30F6010 Data Sheet DS70119D. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2004

[4]Kernighan B. W., Ritchie D. M., Programovací jazyk C. Brno: Computer Press, 2006

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1223806.html