Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Automobilová elektrotechnika a elektronika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0B14AEE Z,ZK 4 14+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět je zaměřen na elektrickou a elektronickou výbavu automobilů s klasickým i alternativním pohonem. Náplní předmětu jsou i moderní brzdové systémy a motormanagement. Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktická měření vlastností vybraných uzlů výstroje automobilu. Součástí předmětu je i exkurze do výrobního závodu ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B14AEE

Požadavky:

Aktivní účast na laboratorních měřeních, řádné vedení dokumentace a zpracování výsledků měření, odevzdání stanovených měřicích protokolů.

Osnova přednášek:

1.Vývoj elektrické a elektronické výzbroje automobilů

2.Zapalovací systémy zážehových motorů, klasické metody řízení zapalování

3.Řízení energetické soustavy automobilu

4.Motormanagement - systémy optimálního řízení spalovacího motoru

5.Palubní diagnostické a zabezpečovací systémy

6.Inteligentní brzdové systémy

7.Palubní komunikační a navigační systémy

8.Palubní generátory elektrické energie

9.Elektromagnetické pohony standardní a komfortní výbavy automobilu

10.Piezoelektrické pohonné jednotky

11.Stejnosměrné trakční jednotky pro elektromobily

12.Střídavé trakční jednotky pro elektromobily, ventilové motory

13.Automobily s hybridním pohonem

14.Zdroje elektrické energie pro pohon vozidel, akumulátory, palivové články

Osnova cvičení:

1.Bezpečnost práce a ovládání laboratoře, seznámení s obsahem cvičení

2.Měření na soustavě elektronického zapalování

3.Ověření funkce odstředivé a podtlakové regulace předstihu zážehu

4.Měření otáčkové regulační charakteristiky alternátoru s různými typy regulátorů

5.Diagnostika motoru automobilu ŠKODA Octavia

6.Měření na lambda- sondě

7.Měření přirozených charakteristik alternátoru

8.Měření na autoalternátoru v provozních podmínkách

9.Měření statických charakteristik spouštěče

10.Ověření dynamických vlastností spouštěče s akumulátorem

11.Měření na pulzním měniči stejnosměrného napětí

12.Měření na modelu ss pohonu elektromobilu

13.Exkurse do automobilky Škoda Auto Mladá Boleslav

14.Opravná měření, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Remek, B., Šťastný, J. Autoelektrika a autoelektronika. Praha: Nakl. T. Kalina. 1994

2.Motejl,V, Hořejš.K.: Učebnice pro řidiče a opraváře automobilů: Nakladatelství LITTERA Brno, 2001

3.Mindl, P., Peřina, J. Návody na laboratorní cvičení z AEE. Interní publikace K 13114

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1223506.html