Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Individuální projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1B16IND Z 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B16IND

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/individualni-projekt

Osnova přednášek:

úvodní seznámení s cíli předmětu

kontrolní cvičení

odevzdání projektu v zápočtovém týdnu

prezentace projektu a udělení zápočtu

Osnova cvičení:

úvodní seznámení s cíli předmětu

kontrolní cvičení

odevzdání projektu v zápočtovém týdnu

prezentace projektu a udělení zápočtu

Cíle studia:

Podporovat v absolventech schopnost vypracovávat písemné zprávy o řešení úkolů výzkumu a vývoje, příprava ke zpracování bakalářské práce.

Studijní materiály:

Minimálně dva tituly se vztahem k zadanému úkolu.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+4s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/individualni-projekt
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1219906.html